2017/2018

Procesy migracyjne a transfer kultury. Konteksty polskie i niemieckie.
 
Klaus Zernack Colloquium 2017/2018 poświęcone będzie polskim i niemieckim doświadczeniom migracyjnym. Przyczyny oraz przebieg migracji, a także integracji migrantów doczekały się już znacznej literatury naukowej. W ramach seminarium planujemy zaprosić do dyskusji nawiązującej do wyników badań historii wzajemnych oddziaływań różnych narodów i grup etnicznych w myśli Klausa Zernacka. 
 
Spośród istotnych tematów chcielibyśmy wskazać m.in. na analizę możliwości i gotowości migrantów do integracji w nowej sytuacji; chęci i szans pielęgnowania własnej kultury, języka, wyznania; stosunku ludności miejscowej do nowych przybyszów, a także stosunku emigrantów do ludności miejscowej oraz do własnego kraju pochodzenia. Nie chodzi nam przy tym o zdefiniowanie konkretnych fal migracyjnych i wyróżniających ich cech, czy też wskazanie powodów podejmowania migracji. Chcielibyśmy przede wszystkim podjąć próbę zastanowienia się, jaki wpływ miały i mają migracje na przemiany kulturowe i społeczne zarówno w społeczeństwie przyjmującym, jak i w społeczeństwie miejsca pochodzenia. Innymi słowy, w jakim zakresie migracje prowadzą do transferu kultury i przemian kulturowych? W jaki sposób, jak często i w jakim celu migranci podejmowali kontakty z własną ojczyzną? Czy przyczyniali się oni także do transferu kulturowego do kraju swojego pochodzenia? Są to tylko niektóre przykładowe pytania, zachęcamy referentów do rozszerzenia ich katalogu.
 

16.05.2017
Dr. Gregor Ploch (Berlin)
„Unsere Jungs gewinnen”. Aussiedler aus Oberschlesien zwischen deutscher und polnischer Identität
Komentarz: Prof. Dr. Robert Traba (Berlin)

19.06.2017 (Montag)
Dr. Izabela Drozdowska-Broering (Curitiba)
Deutsche und polnische Migration in Brasilien
Komentarz: Dr. Maria Skóra (Berlin)

11.07.2017
Dr. Ute Sonnleitner (Graz)
„Bewegte Schauspieler_innen“. Mobilitäten  deutschsprachiger Künstler_innen (1850-1950)
Komentarz: Dr. Berenika Szymanski-Düll (München)

17.10.2017
Dr. Kamila Schöll-Mazurek (Frankfurt/Oder)
Integrations- und Poloniapolitik. Erfüllen sie ihre Funktion für polnische Neuemigranten in Deutschland?
Komentarz: Prof. Dr. Magdalena Nowicka (Berlin)

21.11.2017
Prof. Dr. Magdalena Nowicka (Berlin)
Die Deutsch-Polnische Grenzregion: neue Chancen und Herausforderungen für Polnische Migranten und Migrantinnen
Komentarz: Dr. Dominik Pick (Berlin)

12.12.2017
Dr. Felix Ackermann (Warschau)
Im Schatten der Erinnerung an Flucht und Vertreibung
Die Verantwortung ostpreußischer Eliten an Verbrechen in Polen, Belarus und Litauen
Komentarz: Dr. Katarzyna Woniak

09.01.2018
Dr. Gregor Feindt (Mainz)
Ambivalente Universalisierungen. Die Erinnerung an „Flucht und Vertreibung“ im Angesicht der syrischen Flüchtlingskrise
Komentarz: Georges Khalil (Berlin)

13.02.2018
Prof. Dr. Matthias Hardt (Leipzig)
Westliche Immigranten im hochmittelalterlichen Landesausbau Ostmitteleuropas
Komentarz: Prof. Dr. Igor Kąkolewski (Berlin)