2016/2017

Temat cyklu: Multilateralne miejsca pamięci. Wyzwania, oczekiwania oraz możliwości

W ramach Klaus Zernack Colloquium w latach 2016-2017 chcielibyśmy się skupić na koncepcji miejsc pamięci oraz możliwości jej multilateralnego rozwoju. Za punkt wyjścia dalszych rozważań może służyć – obok wielu innych prac poświęconych temu tematowi – dziewięciotomowa publikacja pod tytułem Polsko-niemieckie miejsca pamięci. Głównym przedmiotem rozważań na seminarium będzie historia zależności dwóch i więcej wspólnot pamięciowych w oparciu o założenia teorii historii drugiego stopnia, opracowanej przez Pierre’a Norę, oraz historii wzajemnych oddziaływań Klausa Zernacka. Możliwości rozwoju oraz potencjał tego podejścia badawczego zostaną dokładnie omówione i poddane krytycznej analizie.
Bilateralna perspektywa, zastosowana w publikacji Polsko-niemieckie miejsca pamięci w celu analizy „niemieckiej” i „polskiej” kultury pamięci, będzie w ramach seminarium kontynuowana oraz pogłębiana. Dzięki temu wyjdziemy poza ramy stricte „narodowego” postrzegania wzajemnych stosunków i skupimy się na analizie aspektów regionalnych, społecznych, gospodarczych, wyznaniowych, na uwarunkowaniach płciowych czy też przynależności do mniejszości narodowych oraz wielu innych. Dyskusji poddana zostanie przede wszystkim rola wzajemnych oddziaływań różnych pamięci zbiorowych. Nasz sposób rozumienia multilateralnych
miejsc pamięci ma swoje podłoże w kontekście ogólnoeuropejskim, dzięki czemu możliwe, a nawet konieczne staje się porzucenie typowo narodowych różnicowań. Obok analizy konkretnych miejsc pamięci pozostawiamy również miejsce dla rozważań teoretycznych i metodologicznych, co umożliwi nowoczesny i innowacyjny sposób podejścia do zagadnień związanych z kulturą pamięci.

07.03.2017 dr Paul Vickers (Gießen)
Komentarz: dr hab. Magdalena Saryusz-Wolska (Łódź/Warszawa)
 
07.02.2017 dr Sabine Stach (Warszawa)
Kommentarz: dr Irmgard Zündorf (Poczdam)
 
17.01.2017 dr hab. Roma Sendyka (Krakau)
Kommentarz: prof. dr Magdalena Marszałek (Potsdam)
 
06.12.2016 prof. dr Marta Smolińska (Poznań)
Komentarz: prof. dr Gabi Dolff-Bonekämper (Berlin)
 
08.11.2016 dr Camilla Badstübner-Kizik (Poznań) oraz prof. dr Almut Hille (Berlin)
Komentarz: prof. dr Holger Thünemann (Köln)
 
18.10.2016 dr Zuzanna Bogumił (Warszawa)
Komentarz: prof. dr Robert Traba (Berlin)

10.05.2016  dr. hab. Tobias Weger (Oldenburg)
"Wieczne miasto" Rzym. Pośród starożytnego dziedzictwa, chrześcijańskiej i świeckiej pamięci tej niezwykłej stolicy.
Komentarz: prof. dr Elżbieta Dzikowska (Łódź)

11.04.2016 dr Bernard Linek (Opole), dr Andrzej Michalczyk (Bochum)
Komentarz: prof. dr Ewa Chojecka (Bielsko-Biała)