Majakowskiring 47

Siedziba CBH PAN mieści się przy Majakowskiring 47 w berlińskiej dzielnicy Pankow. Do 1960 r. Majakowskiring zamieszkiwali enerdowscy prominenci, m.in. prezydent Niemieckiej Republiki Demokratycznej Wilhelm Pieck, premier Otto Grotewohl oraz sekretarz generalny SED Walter Ulbricht. Gdy w latach siedemdziesiątych władze NRD przeniosły się do Wandlitz, Majakowskiring zaczął się zmieniać. Po uznaniu NRD na arenie międzynarodowej  w 1973 r.  niektóre wille przekształcono na rezydencje ambasadorów. W 1977 r. przy Majakowskiring 47 zamieszkał Ambasador Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 

W 1999 r. dawna rezydencja ambasadora stała się siedzibą Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Berlinie. Już wtedy narodził się pomysł, by przekształcić berlińską Stację PAN w instytut naukowo-badawczy. Jednak dopiero za sprawą pełnomocnika Ministerstwa Spraw Zagranicznych ds. współpracy polsko-niemieckiej, prof. Ireny Lipowicz, projekt ten doczekał się realizacji. W 2006 r. Majakowskiring 47 stał się oficjalnie siedzibą Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie.