2019

Fabryki tożsamości? Muzea i edukacja historyczna w Polsce

Klaus Zernack Colloquium w roku akademickim 2019/2020 poświęcone będzie polskim muzeom historycznym i prowadzonej w nich edukacji historycznej. W Polsce w ciągu ostatnich dziesięciu lat powstało wiele nowych muzeów, które odgrywają ważną rolę w kształtowaniu się tożsamości polskiego społeczeństwa i postrzeganiu przez niego jego własnej historii. Obok tworzenia od podstaw nowych muzeów podejmowano jednocześnie próby radykalnego zreformowania instytucji już istniejących. Muzea stały się poligonem doświadczalnym różnych koncepcji ideowych i wystawienniczych: muzea-świątynie zastąpiły muzea-parki rozrywki, wzrosła rola multimediów jako środków przekazywania wiedzy. Obok tzw. muzeów narracyjnych powstały również takie, które umieściły autentyczne obiekty i ich historie w centrum uwagi. Próbowano zrealizować w praktyce koncepcję muzeum krytycznego, a obok wielkich narracji narodowych, do głosu dopuszczono historie mniejszości.  

Chociaż zadaniem muzeów historycznych jest opowiadanie o przeszłości, to jako instytucje tworzone w teraźniejszości, są one mocno w niej zakorzenione. Prezentowana w nich historia i sposób jej opowiadania są sumą aktualnego stanu wiedzy, obowiązujących trendów i teorii, dostępnych technologii, ale również politycznych i ideowych preferencji ich twórców i fundatorów. Muzea są z jednej strony wyrazem kultury historycznej, a jako instytucje państwowe, utrzymywane ze środków publicznych, mogą stać się barometrem polityki historycznej. Z drugiej strony muzea stanowią nie tylko odbicie treści publicznych debat, ale również aktywnie na nie wpływają.

Celem cyklu wykładów Klaus Zernack Kolloquium w 2019 roku jest przyjrzenie się polskim muzeom historycznym i prowadzonej w niej edukacji muzealnej w kontekście międzynarodowym. Chcielibyśmy wspólnie zastanowić się nad rolą muzeów w kształtowaniu społecznego obrazu przeszłości, nad ich obecnymi problemami, wyzwaniami i przyszłością.

28.03.2019
Prof.  Yvonne Kleinmann (Halle/Saale)
Museum des Zweiten Weltkrieges in Polen - Versuch einer Ausstellungskritik jenseits der politischen Debatte
Kommentar: Dr. Łukasz Jasiński (Berlin)

16.05.2019
Prof. Ewa Manikowska (Warszawa)
Das "tribal" Museum. Zeitgenössische Ansätze zur institutionellen Vergangenheit in Polen
Kommentar: Dr. Małgorzata Stolarska-Fronia (Berlin)

6.06.2019
Dr. Piotr Forecki (Poznań)
Die Toruń-Markowa-Achse. Die Konstruktion von Museumsnarrativen über Polen, die Juden gerettet haben
Kommentar: Dr. Zofia Wóycicka (Berlin)

11.07.2019
Prof. Jerzy Kochanowski (Warszawa)
Warum gibt's in Polen kein Museum des Kommunismu? Der Umgang mit der sozialistischen Vergangenheit in Polen
Kommentar: Dr. Stefan Wolle (Berlin)

10.10.2019
Dr. Zuzanna Bogumił (Warszawa)
Kirchenmuseen: die Museen des Priesters Jerzy Popiełuszko entlang des historischen Wanderweges Bydgoszcz-Górsk-Włocławek
Kommentar: Prof. Tadeusz Bartoś (Pułtusk)

7.11.2019
Dr. Ljiljana Radonić (Wien)
Der Umgang von PiS und Fidesz mit "geerbten" Gedenkmuseen 
Kommentar: Dr. Florian Peters (Berlin/München)

21.11.2019
Dr. Vasco Kretschmann (Ratingen)
Breslau (Wrocław) museal. Eine Stadt erfindet sich neu
&
Dr. Maria Kobielska (Kraków)
Neue polnische Museen als Identitätsfabriken. Der Fall Oberschlesiens
Kommentar: Dr. Marcin Wiatr (Braunschweig)

12.12.2019
Laura Krebs (Halle-Wittenberg)
Das Muzeum Emigracji in Gdynia - Ein Gegenpool zum nationalen Meisternarrativ
Kommentar: Dr. Jacek Friedrich (Gdingen)

09.01.2020
Felix Ackermann (Warszawa)
Das Zellengefängnis als Museum. Barcelona, Warschau und Berlin im Vergleich
Kommentar: Dr. Dominik Pick (Berlin)

 

KONTAKT: Dr Małgorzata Popiołek-Roßkamp