Biblioteka

 

Biblioteka Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie jest specjalistyczną biblioteką naukową skupiającą publikacje z zakresu polskiej i niemieckiej historii. Głównym jej zadaniem jest gromadzenie księgozbioru dotyczącego relacji polsko-niemieckich i związanego tematycznie przede wszystkim z projektami badawczymi Centrum. Gromadzone są m.in. pozycje dotyczące historii Europy, dziedzictwa kulturowego, historii regionalnej oraz kultury pamięci.

W zbiorach biblioteki znajduje się wiele znaczących polskojęzycznych pozycji literackich i biografii. Księgozbiór obejmuje blisko 12.000 tomów, głównie publikacji polskich, niedostępnych w innych czytelniach Berlina oraz ważniejszych książek niemieckojęzycznych. Na skutek darów i zakupów antykwarycznych biblioteka posiada również cenne z naukowego punktu widzenia zbiory archiwalne. Ponadto biblioteka prenumeruje polskie i niemieckie czasopisma naukowe. Jej dodatkowym zadaniem jest gromadzenie wydawnictw polonijnych z terenu Niemiec.

Biblioteka jest członkiem OPL-Arbeitskreis Berlin-Brandenburg. Bliższe informacje: http://oplbb.wordpress.com/