Wspólna Polsko-Niemiecka Komisja Podręcznikowa

Wspólna Polsko-Niemiecka Komisja Podręcznikowa została utworzona w 1972 r. pod egidą Komitetów ds. UNESCO w obu krajach. Komisja stanowi jedno z najważniejszych zinstytucjonalizowanych forów współpracy historyków, geografów i dydaktyków z obu krajów. Celem Komisji jest wypracowanie pogłębionego spojrzenia na wspólną przeszłość oraz intensyfikacja dialogu w dziedzinie historii i geografii. Poprzez regularną, naukowo-dydaktyczną analizę polskich i niemieckich podręczników oraz własne kompetencje Komisja dąży do tego, by w nauczaniu przekazywany był rzeczowy i prawdziwy obraz sąsiada. W tym celu organizowane są specjalistyczne konferencje oraz wydawane liczne publikacje.

Wspólna Polsko-Niemiecka Komisja Podręcznikowa jest też jednym z najważniejszych podmiotów uczestniczących w pracach nad wspólnym polsko-niemieckim projektem:  Szkolny podręcznik do nauczania historii.

Stały trzon Komisji stanowi Prezydium, na czele którego stoi dwóch współprzewodniczących z Polski i z Niemiec. Polskim współprzewodniczącym jest od 2007 r. prof. Robert Traba (Instytut Studiów Politycznych PAN), zaś funkcję niemieckiego współprzewodniczącego piastuje od 2012 r. prof. dr hab. Hans-Jürgen Bömelburg (Uniwersytet im. Justusa Liebiga, Gießen). Sekretarzem naukowym Komisji po stronie polskiej jest dr Dominik Pick a po stronie niemieckiej dr Marcin Wiatr (Instytut im. Georga Eckerta w Brunszwiku).

Prezydium, w którego skład wchodzą historycy, geografowie i dydaktycy z obu krajów, spotyka się raz do roku na przemian w Niemczech i w Polsce. Co dwa lata odbywają się międzynarodowe konferencje Komisji Podręcznikowej.

Od 1972 r. opiekę organizacyjną nad Wspólną Polsko-Niemiecką Komisją Podręcznikową sprawuje po stronie niemieckiej Instytut Międzynarodowych Badań nad Podręcznikami Szkolnymi im. Georga Eckerta w Brunszwiku. O powiązaniach instytucjonalnych Komisji po stronie polskiej decyduje każdorazowo jej przewodniczący. Od 2007 r. polska strona Komisji Podręcznikowej działa przy Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie.

W 2018 r. w ramach Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej powstała Grupa Robocza Nauczycielek i Nauczycieli. Jej przedstawicielami są Verena Laubinger (Göttingen), Joanna Zaborowski (Berlin), Małgorzata Glinka i Jacek Konik (oboje z Warszawy) 

 

Członkowie Prezydium – strona polska

prof. dr hab. Robert Traba
Instytut Studiów Politycznych PAN i Freie Universität w Berlinie, współprzewodniczący Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej

prof. dr hab. Włodzimierz Borodziej
Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Roman Czaja
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń

prof. dr hab. Marek Dutkowski
Uniwersytet Szczeciński

prof. dr hab. Violetta Julkowska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

prof. dr hab. Anna Ziembińska-Witek
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

prof. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

prof. dr hab. Izabela Surynt 
Uniwersytet Wrocławski
 
prof. dr hab. Igor Kąkolewski
Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie

dr Dominik Pick (sekretarz naukowy)

prof. dr hab. Jerzy Kochanowski
Uniwersytet Warszawski
 
dr Zofia Wóycicka
Deutsches Historisches Institutu Warschau

Członkowie Prezydium – strona niemiecka

prof. dr hab. Hans-Jürgen Bömelburg
Uniwersytet im. Justusa Liebiga, Gießen, współprzewodniczący Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej

prof. dr hab. Hans Henning Hahn
Uniwersytet Oldenburski

prof. dr hab. Wolfgang Jacobmeyer
Uniwersytet Münster

prof. dr hab. Sebastian Kinder
Uniwersytet w Tybindze

prof. dr hab. Claudia Kraft
Uniwersytet w Siegen

prof. dr hab. Olaf Kühne
Uniwersytet w Saarbrücken

prof. dr hab. Eckhardt Fuchs
Instytut Międzynarodowych Badań nad Podręcznikami Szkolnymi im. Georga Eckerta, Brunszwik

prof. dr hab. Michael G. Müller
Uniwersytet Marcina Lutra, Halle-Wittenberga

prof. dr hab. Holger Thünemann
Uniwersytet w Kolonii
 
prof. dr hab. Yvonne Kleinmann
Uniwersytet Marcina Lutra, Halle-Wittenberga
 
dr Marcin Wiatr (sekretarz naukowy)
Instytut Międzynarodowych Badań nad Podręcznikami Szkolnymi im. Georga Eckerta, Brunszwik