Publikacje

NASZE SERIE WYDAWNICZE

Tworzymy i koordynujemy serie wydawnicze poświęcone historii wzajemnych oddziaływań polsko-niemieckich w kontekście dziejów Europy. Nasze książki ukazują się po polsku, niemiecku i angielsku. Od 2019 r. wydajemy wymienione niżej serie monograficzne i źródłowe.
• FOKUS. Neue Studien zur Geschichte Polens und Osteuropas to seria ukazująca się we współpracy z wydawnictwem Brill – Ferdinand Schöningh Verlag. Obejmuje monografie naukowe w językach niemieckim i angielskim i jest skierowana zarówno do zawodowych historyków, jak i szerszego kręgu czytelników zainteresowanych różnymi okresami dziejów Polski.
• Polen in Europa to inicjatywa wydawnicza, którą realizujemy z wydawnictwem Brill – Ferdinand Schöningh Verlag. Seria ukazuje się w języku niemieckim i obejmuje prace wybitnych polskich intelektualistów. Jest skierowana do niemieckojęzycznych czytelników zainteresowanych dziejami Polski i Europy w epoce nowożytności i nowoczesności.
• Przełomy i ludzie dialogu. Z historii polsko-niemieckiego porozumienia to seria obejmująca biografie, wspomnienia i wypowiedzi ludzi – zarówno znanych, jak i rzadziej zauważanych w debatach publicznych – którzy wnieśli istotny wkład do porozumienia między Polakami a Niemcami.
• Materiały źródłowe i opracowania do dziejów stosunków polsko-niemieckich w epoce nowożytnej publikujemy we współpracy z Muzeum Historii Polski w Warszawie. W ramach serii wydajemy w języku polskim i niemieckim zarówno krytyczne edycje źródeł, jak i opracowania monograficzne dotyczące stosunków polsko-niemieckich w okresie od XVI do XVIII w. Celem publikacji jest ukazanie kulturowej wymiany i transferu między Polską i Niemcami we wczesnej epoce nowożytnej.
• „Historie. Jahrbuch des Zentrums für Historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaften” to nasz niemieckojęzyczny rocznik naukowy, publikowany od 2007 r. Od 2019 r. ukazuje się także w wersji elektronicznej.