KZC 2024 / Europa w poszukiwaniu tożsamosci

Klaus Zernack Colloquium
Demokracja i jej dylematy dawniej i dziś, czyli ile w nas Greków.
Dyskusja wokół książki Marka Węcowskiego, Tu jest Grecja! Antyk na nasze czasy.
 
Kiedy: 
24 czerwca 2024 r., godz. 18.00
Gdzie:
Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie
Majakowskiring 47

Zapraszamy na spotkanie z prof. Markiem Węcowskim autorem książki: Tu jest Grecja! Antyk na nasze czasy, Warszawa 2023, do której komentarz wygłosi prof. Karsten Holste.

Jednym z fundamentów Europy jest kultura grecka w tym demokracja ateńska. Dziedzictwo to było przez wieki przerabiane w różnych formach instytucji kolektywnych, aż do ukształtowania się demokracji liberalnej. Ale i obecna forma demokracji nie jest tworem zamkniętym i stale mierzy się z zagrożeniami zewnętrznym i wewnętrznymi. Jednak czyż kryzys, dyskusja, konfrontacja nie są stałym elementem demokracji? „Grecka wizja świata – jak pisze Marek Węcowski – zawsze porusza się pomiędzy interesami i wartościami jednostki a jej miejscem we wspólnocie, pomiędzy obowiązkiem a przyjemnością, pomiędzy prawami ludzkimi a rozkazami bogów.” (Tu jest Grecja, s. 14).

Publikacja jest pretekstem do szerszej refleksji nad naszymi czasami, a zwłaszcza nad stanem demokracji. W rozmowie skoncentrujemy się na kryzysach współczesnych i wrócimy do stałego pytania historyków czy przeszłość ułatwia nam rozumienia teraźniejszości, a może właśnie jedynie dzięki historii uda się przezwyciężyć współczesne problemy? Jak jest rola historyków we współczesnym świecie?

Zapraszamy do sporów i dyskusji o przeszłość w interesie naszej przyszłości!

Uprzejmie prosimy o rejestrację: info@cbh.pan.pl

Prof. Marek Węcowski
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz École des Hautes Études en Sciences Sociales w Paryżu. Stypendysta m.in. Center for Hellenic Studies, Harvard University i Komisji Fulbrighta (Fulbright visiting fellow, Department of Classics, Princeton University). W badaniach koncentruje się na kulturze i społeczeństwie Grecji epoki archaicznej i klasycznej oraz demokracji ateńskiej. Autor m.in.: Sympozjon czyli Wspólne picie. Początki greckiej biesiady arystokratycznej (IX-VII wiek p.n.e.), Warszawa 2011 (The Rise of the Greek Aristocratic Banquet, Oxford 2014) oraz Dylemat więźnia. Ostracyzm ateński i jego pierwotne cele, Toruń 2018 (Athenian ostracism nd the origin purpose: a prisoner’s dilemma, Oxford 2022).

Dr. Karsten Holste
Studiował historię i literaturę niemiecką w Halle i Lipsku. Stypendysta m.in. Fundacji Friedricha Christiana Lessera. W swych badaniach podejmuje problematykę Adelsgeschichte Polen-Litauens und Preußens im 18. und 19. Jahrhundert und Deutsche und polnische politische Ideengeschichte um 1800. Autor m.in. In der Arena der preußischen Verfassungsdebatte. Adlige Gutsbesitzer der Mark und Provinz Brandenburg 1806‒1847, Berlin 2013) oraz współwydawca Handbuch Polen in der europäischen Geschichte, Bd. 3: Das 19. Jahrhundert. Stuttgart 2019 (hrsg. mit Michael G. Müller, Igor Kąkolewski und Robert Traba).

Moderacja:
dr Monika Saczyńska-Vercamer
Historyczka. Absolwentka Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Wieloletnia pracowniczka naukowa Instytutu Archeologii i Etnologii PAN (Ośrodek Historii Kultury Materialnej Średniowiecza i Czasów nowożytnych), gdzie m.in. organizowała cykl konferencji na temat roli rzeczy i obiektów kultury materialnej w relacjach społecznych. Od sierpnia 2023 jest ekspertką w Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie.