Rada Naukowa 2019-2022

Przewodniczący
Uniwersytet Warszawski
Wiceprzewodnicząca
Martin-Luther-Universität Halle/Wittenberg
PRZEDSTAWICIEL CBH PAN W KOMISJI DS. WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ PAN
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Członek Rady Naukowej
Justus-Liebig-Universität Gießen
Członkini Rady Naukowej
Center for Urban History of East Central Europe
Członek Rady Naukowej
Instytut Historii PAN
Członek Rady Naukowej
Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie
Członek Rady Naukowej
Uniwersytet Gdański
Członek Rady Naukowej
Instytut Historii Litwy w Wilnie
Członek Rady Naukowej
Uniwersytet Rzeszowski
Członek Rady Naukowej
Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie