Pracownicy

Zastępca dyrektora
+49 30 486 285 41
Specjalista
+49 30 486 285 45
Ekspert
+49 30 486 285 48
Ekspert
+49 30 486 285 45
Koordynator projektów naukowych
+49 30 486 285 53

BYLI PRACOWNICY

DYREKTOR

prof. dr hab. Robert Traba

ZASTĘPCZYNIE I ZASTĘPCY DYREKTORA

Roman Bartczak
dr Maciej Gugała
dr Karolina Jamróg
dr hab. Igor Kąkolewski
Ewa Krzemińska-Kuźmińska (p.o.)
dr hab. Magdalena Saryusz-Wolska
Bronisław Sowa
dr hab. Robert Żurek

EKSPERTKI I EKSPERCI

dr Iwona Dadej
dr Bartosz Dziewanowski-Stefańczyk
dr Piotr Filipkowski
dr hab. Maciej Górny
dr Łukasz Jasiński
dr Kornelia Kończal
dr hab. Jarosław Kuczer
dr Dominik Pick
dr Małgorzata Popiołek-Roßkamp
mgr Małgorzata A. Quinkenstein
dr hab. Magdalena Saryusz-Wolska
dr Małgorzata Stolarska-Fronia
dr Katarzyna Woniak
dr Milena Woźniak-Koch
dr Zofia Wóycicka
dr hab. Robert Żurek
dr Rafał Żytyniec

KOORDYNATORKI I KOORDYNATORZY PROJEKTÓW

Tim Bohse
Kerstin Hinrichsen
Joanna Kalicka
Anna Labentz
Katarzna Nowak
Olga Paczyńska
Stanisława Piotrowska
Elisabeth Ritter
Joanna Schallert
Marianna Sykała
Agnieszka Zawadzka

PRACOWNICE ADMINISTRACYJNE

Helena Balińska
dr Karolina Jamróg
Ewa Krzemińska
Edyta Lisiecka
Anna Molenda
Karolina Siedlecka-Remer
Małgorzata Werstler
Katarzyna Wróblewska
Olga Zaborowska

BIBLIOTEKARKI

Maria Albers
Sandra Butte
Anna Gamroth
Jadwiga Grunwald
Patrycja Pieńkowska-Wiederkehr

OPIEKUNOWIE BUDYNKU

Kazimierz Matuszczak
Mateusz Opuchowicz
Piotr Widyński
Dariusz Wróblewski