Klaus Zernack Colloquium 2021

Projekt: Seminarium
Termin: czwartki, godzina 18:00.

Z powodu pandemii tegoroczny sześcioczęściowy cykl Klaus-Zernack-Colloquium odbędzie się (przynajmniej na razie) w formule online. Linki do spotkań będziemy rozsyłali sukcesywnie.

Wewnątrz czy na zewnątrz? Historyczne debaty o politycznej i społecznej partycypacji w Europie środkowo-wschodniej

Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie (CBH PAN) we współpracy z Aleksander-Brückner-Zentrum für Polenstudien w Halle i Deutsches Kulturforum östliches Europa w Poczdamie zapraszają na seminaria z cyklu Klaus-Zernack-Colloquium 2021.
Organizowane od ponad 10 lat spotkania w ramach Klaus-Zernack-Colloquium stanowią otwartą przestrzeń dla dyskusji i wykładów nie tylko o relacjach polsko-niemieckich, ale też o szeroko pojętych współzależnościach występujących w Europie środkowej i wschodniej.
Tematem tegorocznego cyklu jest zagadnienie partycypacji w życiu politycznym i społecznym tej części kontynentu. Omówimy prawny i kulturowy kontekst mechanizmów wykluczenia, polityk inkluzji i walk o uznanie, różnych w zależności od przynależności religijnej i etnicznej, statusu politycznego i materialnego oraz płci. Jakie zapisy prawne legły u podstaw wykluczenia lub inkluzji politycznej i społecznej? Które grupy lub jednostki zostały pominięte lub wprost wykluczone z partycypacji z powodu określonych cech lub stereotypowego postrzegania? W jakich warunkach i w jaki sposób można przełamać systemy wykluczenia? Jakie rodzaje partycypacji były obecne w niedemokratycznych ustrojach, a które rozwinęły się tylko w warunkach demokratycznych? Jakie nowe formy inkluzji i wykluczenia pojawiły się w ostatnim czasie?
Nasi goście skoncentrują się na podstawach prawnych tych zjawisk i przeanalizują dyskursy na temat przynależności do określonych grup społecznych lub (samo)wykluczenia. Rzucą też światło na niekiedy odbiegające od normy praktyki społeczne i ruchy emancypacyjne.

 


 

Semestr wiosenno-letni 2021

18 lutego 2021, godz. 18:00
Wykluczenie i inkluzja w Europie w XIX i XX wieku w perspektywie historycznoprawnej

Nasi goście:
Dieter Gosewinkel, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung:
Obywatelstwo w Niemczech: zasady przyznawania i odmowy
Marion Röwekamp, Wilhelm und Alexander von Humboldt-Lehrstuhl, Mexico City:
Kobiety bez ojczyzny: obywatelstwo mężatek

 

15 kwietnia 2021, godz. 18:00
Przynależności etniczne i religijne w epoce wczesnonowożytnej

Nasi goście:
Jürgen Heyde, Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa – GWZO Leipzig:
Kształtowanie się grup etnicznych w epoce przednowoczesnej
Stephan Theilig, Institut für Caucasica-, Tatarica- und Turkestan Studien – ICATAT Magdeburg:
Turcy, Maurowie i Tatarzy: muzułmańskie światy w Brandenburgii i Prusach w XVII i XVIII wieku

 

20 maja 2021, g. 18.00
Możliwość partycypacji w dawnych imperiach

Nasi goście:
Yvonne Kleinmann, Aleksander-Brückner-Zentrum für Polenstudien, Halle:
Imperium Rosyjskie
Martin Rhode, Institut für Geschichte, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg:
Monarchia Habsburgów

 

Semestr jesienno-zimowy 2021

23 września 2021, godz. 18:00
Kobiety jako pionierki sprawiedliwości społecznej?

28 pazdziernika 2021, godz. 18:00
Od numerus clausus do demokratyzacji uczelni? Porządek płci w europejskim środowisku naukowym pierwszej połowy XX wieku

2 grudnia 2021, godz. 18:00
Strefy ograniczeń. Aspekty granic w nowoczesności

 

Kontakt:
 
 
Seminaria wspólnie organizowane przez: