2015/2016

Temat cyklu: Rocznice i jubileusze. Percepcja i znaczenie w historii.

Seminaria w 2015 roku poświęcone były rozszerzeniu perspektywy badań nad przekazem i znaczeniem jubileuszy oraz ich wartości dla historii w przestrzeni publicznej. Od końca lat 80. XX wieku, historycy i badacze nauk pokrewnych zaczęli analizować koniunkturę prywatnych i społecznych rocznic oraz jubileuszy, w których odczytać można aktualne problemy związane z pamięcią i historią. Przedmiotem ich zainteresowania są: pochodzenie jubileuszy, sposoby promocji wydarzeń oraz formy ich uzewnętrzniania. Pomimo realizowanych w ostatnich latach projektów badawczych zbadania domaga się kultura jubileuszy i rytuałów upamiętnienia, skoncentrowana na miejscach, aktorach społecznych, postaciach historycznych umieszczanych w centrum obchodów, kluczowych datach i kontekstach politycznych.

09.02.2016 Julia Röttjer (Moguncja)
Komentarz: dr. Zofia Wóycicka
 
12.01.2016 dr Martina Steer (Wiedeń)
Kommentarz: Stephen Tree
 
8.12.2015 dr Stephan Scholz (Oldenburg)
Komentarz: Prof. Claudia Kraft
 
10.11.2015 David J. Zell (Birmingham)
„Beethoven gehört uns!“ The 1970 Beethoven Bicentenary in the GDR and the creation of national identity
Kommentar: Dr. Dominik Pick
 
   
07.07.2015 dr Andrea Breit (Göttingen)
Rytuały pamiętania roku 1989 w Austrii – rozwój obchodów od 1999 do 2014

   

02.06.2015 dr. Jarosław Pietrzak (Łódź)
Wspomnienie zwycięstwa. Obchody rocznicy bitwy pod Wiedniem jako środka propagandowego.
 
   
 
18.05.2015 Prof. dr dr h.c. Aleida Assmann (Konstanz)
Jubileusze - napęd historii?
 
 
W poniedziałek 18 maja 2015 roku Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie mogło przywitać Prof. Dr. Dr. H.c. Aleide Assmann. Wraz z jej uroczystym wykładem Jubileusze–napęd historii? CBH PAN w Berlinie rozpoczęło nowy cykl Seminarium Klaus-Zernack-Colloquium prowadzonego pod wspólnym tytułem:
Rocznice i jubileusze. Percepcja i znaczenie w historii. Przedmiotem wykładu Aleidy Assmann było pochodzenie, charakter oraz reprezentacje i sposoby wyrażenia
jubileuszy i rocznic. Wyjaśnienie współczesnych problemów obchodów jubileuszowych profesor oparla na trzech aktualnych wydarzeniach rocznicowych: przemówieniu brytyjskiego premiera Davida Camerona w związku z 2014 rokiem; uroczystościach w rocznicę 8/9 maja 1945, w szczególności w Rosji; a także upamiętnienia ludobójstwa Ormian w 1915 roku a organizowanymi przez rząd turecki uroczystym i obchodam bitwy o Gallipoli. Assmann pokazała historyczną kontekstualizację wydarzeń rocznicowych, umieściła je w procesach ciągłości lub nieciągłości życia politycznego i społecznego, co może przyczynić się do lepszego zrozumienia problemu. Zakończeniem wykładu była długa i ciekawa dyskusja z publicznością, która często towarzyszy spotkaniom w CBH PAN w Berlinie.
 
12.05.2015 dr Alina Hinc (Poznań)
Symboliczna rywalizacja? Niemieckie i polskie święta narodowe w prowincji poznańskiej w latach 1871-1918.