Pracownicy

Pracowniczka naukowa
dr Małgorzata Stolarska-Fronia
+49 30 486 285 58

Historyczka sztuki, nauczycielka akademicka, kuratorka i tłumaczka.  Studiowała na Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie w Marburgu, w Europejskim Instytucie Studiów Żydowskich w Sztokholmie. W latach 2005-2006 była research fellow na Uniwersytecie Sussex w Wielkiej Brytanii. Pracę magisterską i doktorską, obie pisane pod kierunkiem prof. Zofii Ostrowskiej-Kębłowskiej obroniła na Uniwersytecie Wrocławskim. Współautorka galerii Paradisus Iudaeorum na wystawie stałej w Polin – Muzeum Historii Żydów Polskich, gdzie pracowała w latach 2007-2013 i prowadziła dział naukowy. W latach 2013-2016 była adiunktem na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.  Autorka m.in. wielu artykułów poświęconych zagadnieniu sztuki w kulturze żydowskiej, publikowanych po polsku, angielsku i niemiecku. W roku 2008 i 2013 organizowała pierwszą i drugą edycję międzynarodowego Kongresu Sztuki Żydowskiej w Posce.  Laureatka konkursu "Fuga" Narodowego Centrum Nauki. Członkini Zarządu Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata oraz Fundacji Spichlerz Kultury.

Zainteresowania badawcze: Historia, kultura i sztuka okresu nowoczesności; relacje polsko-żydowskie i niemiecko-żydowskie; socjologia historii sztuki; filozofia i myśl żydowska; historia i kultura Breslau/Wrocławia i Śląska; historia i kultura Żydów niemieckich w okresie nowoczesnym; historia sztuki awangardowej; niemieckie ruchy awangardowe; kultura jidysz; tożsamość kulturowa; pogranicze kulturowe; pamięć kulturowa.
 
Projekty:
Opieka kuratorska nad wystawą czasową Niemiecka okupacja Polski w czasie II wojny światowej.
Współpraca przy projekcie Ha Mekomot – polsko-niemiecko-żydowskie miejsca pamięci.
Odpowiedzialna za organizację Klaus-Zernack-Colloquium 2017/2018 organizowanego w ramach działalności CBH PAN.

Wybrane Publikacje:

  • Art in Jewis Society, z Jerzym Malinowskim, Renatą Piątkowską, Tamarą Sztyma, Warszawa-Toruń 2016.
  • Udział Żydów wrocławskich w kulturalnym i artystycznym życiu miasta od czasów Emancypacji do 1993 roku, Warszawa 2008.
  • Cichy powrót żydowskiego artysty z Breslau do Europejskiej Stolicy Kultury. Wystawa i katalog „Sztuka prześladowana. Heinrich Tischler i jego wrocławskie środowisko” w Muzeum Miejskim we Wrocławiu w: „Studia Judaica”, 2016, t. 19, nr 1(37), s. 187-194.
  • Apocalyptic City versus Apocalyptic Shtetl. The Experience of Catastrophe in the Work of the Jewish Expressionists w: “Centropa, a Journal of Central European Architecture and Related Arts” 2016, t. 15, nr 3, 242-254.
  • Ludwig Meidner – a hyperbaroque expressionist w: Art in Jewish Society (red. J. Malinowski, R. Piatkowska, M. Stolarska-Fronia, T. Sztyma), 2016, s. 135-144.
  • W kierunku hiperbaroku - poszukiwanie tożsamości religijnej u ekspresjonistów żydowskich na przykładzie sztuki Ludwiga Meidnera w: Poszukiwanie tożsamości kulturowej w Europie Środkowo-Wschodniej 1919-2014 (red. I. Kossowska), Toruń 2016, s. 491-512.