Berlin–Warszawa

Całkowite poddanie ziem pruskich na rzecz Polski

Miejsce wydania: 
Rok wydania: 
2023

Autor: Johann Daniel Tietz vel Titius
Redakcja naukowa: Igor Kąkolewski
Seria: Źródła i opracowania do dziejów stosunków polsko-niemieckich w epoce nowożytnej i XIX wieku. Tom 3
Wyd.: Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie, Muzeum Historii Polski, Berlin–Warszawa 2023, 207 stron

Steter Tropfen höhlt den Stein? Was ich zu den Deutschen und über die Deutschen in einem halben Jahrhundert gesagt habe

Miejsce wydania: 
Wydawnictwo: 
Rok wydania: 
2022
ISBN: 
978-83-66847-23-1

Tom zawiera teksty, które Bartoszewski pisał na przestrzeni pół wieku: pierwsze powstały w połowie lat 60., a ostatni krótko przed jego śmiercią. Są one swoistym podsumowaniem doświadczeń autora: udokumentowaniem dramatycznej historii, której był uczestnikiem i świadkiem; oceną bolesnych przeżyć (również własnych); materiałem do spotkań i porozumienia, zwłaszcza między młodzieżą i ludźmi wolnymi od obciążeń wcześniejszych pokoleń; odbiciem działalności na rzecz dobrego sąsiedztwa i partnerstwa w obszarze wspólnej europejskiej kultury i tożsamości.

Protagonista w cieniu. Enno Meyer w procesie pojednania Niemców z Polakami i Żydami

Miejsce wydania: 
Wydawnictwo: 
Rok wydania: 
2021
ISBN: 
978-83-66847-05-7

Z radością informujemy, że nakładem CBH PAN ukazała się nowa książka –„Protagonista w cieniu. Enno Meyer w procesie pojednania Niemców z Polakami i Żydami" pod redakcją naukową Burkharda Olschowsky’ego. Jest to polskie tłumaczenie antologii, którą w niemieckim oryginale opublikowało w 2019 r. wydawnictwo De Gruyter.

DIE VERFASSUNG VOM 3. MAI 1791 – DAS VERMÄCHTNIS DES POLNISCH-LITAUISCHEN UNIONSSTAATS

W jakich okolicznościach uchwalono Konstytucję 3 maja 1791 r. – pierwszą w Polsce i Europie ustawę zasadniczą? Jakie było jej znaczenie dla mieszkańców Rzeczypospolitej pod koniec XVIII w., a jakie dla kolejnych pokoleń? Co symbolizuje Konstytucja 3 maja i dlaczego jest ona do dziś ważnym elementem tożsamości historycznej Polaków? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań udziela prof. Richard Butterwick w niemieckim przekładzie swojej książki.