Quellen und Darstellungen zur deutsch-polnischen Beziehungsgeschichte in der Frühen Neuzeit und im 19. Jahrhundert. Tom 1

DIE VERFASSUNG VOM 3. MAI 1791 – DAS VERMÄCHTNIS DES POLNISCH-LITAUISCHEN UNIONSSTAATS

W jakich okolicznościach uchwalono Konstytucję 3 maja 1791 r. – pierwszą w Polsce i Europie ustawę zasadniczą? Jakie było jej znaczenie dla mieszkańców Rzeczypospolitej pod koniec XVIII w., a jakie dla kolejnych pokoleń? Co symbolizuje Konstytucja 3 maja i dlaczego jest ona do dziś ważnym elementem tożsamości historycznej Polaków? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań udziela prof. Richard Butterwick w niemieckim przekładzie swojej książki.