Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie

Całkowite poddanie ziem pruskich na rzecz Polski

Miejsce wydania: 
Rok wydania: 
2023

Autor: Johann Daniel Tietz vel Titius
Redakcja naukowa: Igor Kąkolewski
Seria: Źródła i opracowania do dziejów stosunków polsko-niemieckich w epoce nowożytnej i XIX wieku. Tom 3
Wyd.: Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie, Muzeum Historii Polski, Berlin–Warszawa 2023, 207 stron