Całkowite poddanie ziem pruskich na rzecz Polski

Miejsce wydania: 
Rok wydania: 
2023

Autor: Johann Daniel Tietz vel Titius
Redakcja naukowa: Igor Kąkolewski
Seria: Źródła i opracowania do dziejów stosunków polsko-niemieckich w epoce nowożytnej i XIX wieku. Tom 3
Wyd.: Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie, Muzeum Historii Polski, Berlin–Warszawa 2023, 207 stron

Czy astronom może być też historykiem? Tak, i to w dodatku cenionym. Johann Daniel Tietz, znany też jako Titius, udowodnił swoją wszechstronność, publikując nie tylko wybitne prace poświęcone ciałom niebieskim, ale też dziejom swoich rodzinnych Chojnic i Prus Królewskich – dawnej polskiej prowincji obejmującej Pomorze Gdańskie. Jego Całkowite poddanie ziem pruskich na rzecz Polski ukazało się po raz pierwszy w 1766 r. Nasze wydanie zawiera niemieckojęzyczny oryginał oraz polskie tłumaczenie, a także posłowie i komentarze prof. Igora Kąkolewskiego.