Berlin

Oral history and the war

Autor: 
dr Piotr Filipkowski
Miejsce wydania: 
Wydawnictwo: 
Rok wydania: 
2019
ISBN: 
3631748663

Książka jest analizą wywiadów biograficznych z byłymi więźniami niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych przeprowadzonych w Polsce w ramach Mauthausen Survivors Documentation Project. Był to największy europejski projekt dokumentacyjno-badawczy oral history dotyczący jednego systemu obozowego, w którym w latach 2001-2003 zarejestrowano na całym świecie 860 wywiadów audio i wideo z ocalałymi z Mauthausen i jego podobozów, z czego blisko 170 w Polsce. Kierownikiem naukowym projektu był prof.

The Dawning of Christianity in Poland

Miejsce wydania: 
Wydawnictwo: 
Rok wydania: 
2020
ISBN: 
978-3-631-78725-0

 

Tom obejmuje dwa obszary badań. Jego pierwsza część zawiera artkuły polskich, niemieckich, czeskich i ukraińskich archeologów i historyków, dotyczące genezy i  przebiegu chrystianizacji na ziemiach polskich począwszy od X wieku w szerszym kontekście podobnych procesów zachodzących i obszarach sąsiednich.

Polish Avant-Garde in Berlin

Miejsce wydania: 
Wydawnictwo: 
Rok wydania: 
2020
ISBN: 
3631780532

Książka Polish Avant-garde in Berlin pod redakcją dr. Małgorzaty Stolarskiej-Froni wpisuje się w obchodzony w 2017 roku jubileusz 100-lecia polskiej awangardy. Z tej okazji w Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk odbyła się w grudniu 2017 roku międzynarodowa konferencja pod tytułem Polish Avant-garde in Berlin/Polnische Avant-garde in Berlin, której pokłosiem jest niniejsza publikacja.