The Dawning of Christianity in Poland

Redakcja: 
prof Igor Kąkolewski
prof Christian Lübke
prof Przemysław Urbańczyk
Miejsce wydania: 
Wydawnictwo: 
Rok wydania: 
2020
ISBN: 
978-3-631-78725-0

 

Tom obejmuje dwa obszary badań. Jego pierwsza część zawiera artkuły polskich, niemieckich, czeskich i ukraińskich archeologów i historyków, dotyczące genezy i  przebiegu chrystianizacji na ziemiach polskich począwszy od X wieku w szerszym kontekście podobnych procesów zachodzących i obszarach sąsiednich.

Druga część tej publikacji zawiera eseje poświęcone kulturom i polityce pamięci w odniesieniu do początków państwowości w Polsce i na Rusi Kijowskiej. Ukazują one m.in. specyfikę i ewolucję różnych polityk historycznych związanych z mitami założycielskimi państwowości we współczesnej Polsce, Rosji i na Ukrainie.

Publikacja jest pokłosiem zorganizowanej w CBH PAN w Berlinie we współpracy z Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa w Lipsku oraz Instytutem Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie dwudniowej konferencji „Procesy chrystianizacyjne w Europie Środkowo-Wschodniej. Historyczne tło i aspekty chrztu Mieszka I w 966 roku / Der Prozess der Christianisierung im östlichen Mitteleuropa – das historische Umfeld der Taufe Mieszkos im Jahr 966“.

Artykuł Mikołaja Banaszkiewicza Searching for the meaning of the Russian way. The ideological setting of the 900th anniversary celebrations of the Baptism of Rus’ (1888) powstał w wyniku realizacji projektu badawczego nr 2016/21/D/HS3/02433, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Redakcja naukowa

Igor Kąkolewski jest profesorem i dyrektorem Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie. Jego badania koncentrują się na historii Rzeczpospolitej Obojga Narodów i Europy we wczesnej epoce nowożytnej, historii stosunków polsko-niemieckich, studiach o kulturze pamięci.

Christian Lübke jest profesorem i dyrektorem Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa w Lipsku. Jego obszary badawcze obejmują historię średniowiecza w Polsce i Europie Środkowo – Wschodniej, historię Rosji, historię społeczną i gospodarczą.

Przemysław Urbańczyk jest profesorem i dyrektorem Polskiego Instytutu Studiów Zaawansowanych Polskiej Akademii Nauk. Jego badania koncentrują się na archeologii i historii średniowiecza w Polsce, Europie Środkowej, Skandynawii i regionie Północnego Atlantyku.