Polish Avant-Garde in Berlin

Redakcja: 
dr Małgorzata Stolarska-Fronia
Miejsce wydania: 
Wydawnictwo: 
Rok wydania: 
2020
ISBN: 
3631780532

Książka Polish Avant-garde in Berlin pod redakcją dr. Małgorzaty Stolarskiej-Froni wpisuje się w obchodzony w 2017 roku jubileusz 100-lecia polskiej awangardy. Z tej okazji w Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk odbyła się w grudniu 2017 roku międzynarodowa konferencja pod tytułem Polish Avant-garde in Berlin/Polnische Avant-garde in Berlin, której pokłosiem jest niniejsza publikacja. Konferencja i książka wpisują się zarówno w same obchody roku awangardy w Polsce, jak i kontynuują prowadzoną od początku powstania CBH PAN działalność na polu badań kontaktów kulturowych pomiędzy Polską a Niemcami.

Książka przedstawia historyczną panoramę polskiej awangardy w Berlinie od XIX-wiecznej awangardy historycznej do sztuki najnowszej. Patrząc na konkretne strategie artystyczne i rozwój modernistycznego paradygmatu zarówno w okresie przed, jak i po drugiej wojnie światowej, z perspektywy doświadczeń migracyjnych, tom ten oferuje głębszy wgląd w mechanizmy, relacje i programy tożsamości poszczególnych artystów lub grup. Ujawnia także dynamikę ewentualnej wymiany kulturalnej lub alternatywnych form artystycznej transformacji oraz wpływ polskich artystów na berlińską scenę artystyczną. Niezależnie od tego czy chodzi o historyczną awangardę, czy neoawangardę, składnik nowości wpisany w sam termin przestaje być czystym, jednowymiarowym hasłem i ujawnia całą gamę projekcji kulturowych, w których artyści-migranci są zarówno ich twórcami, jak i ich przedmiotem. Tutaj pojęcie egzotyki, dziczy, ale także krytyczne i ironiczne podejście, często formują postrzeganie polskiej sztuki w środowisku berlińskim.

Pliki do pobrania: