Budrich UniPress Ltd.

Historie erinnern, Historie erzählen

Redaktor prowadzący: 
Rafał Żytyniec
Wydawnictwo: 
Rok wydania: 
2009
ISBN: 
978-3-940755-51-3

[Historia wspominana - historia opowiadana]

Motywem przewodnim drugiego numeru rocznika jest historia pamiętana i opowiadana. Zebrane w nim teksty poświęcone są teoretycznej refleksji na temat pamięci zbiorowej i jej praktycznemu zastosowaniu w badaniach. Łączą one historię drugiego stopnia z historią wzajemnych oddziaływań, a ich zamiarem jest stworzenie uniwersalnego katalogu pytań badawczych w oparciu o szczegółową analizę stosunków polsko-niemieckich. Pragniemy ponadto dostarczyć czytelnikom aktualnych informacji o istotnych problemach i debatach w polskiej historiografii.