Oral history and the war

Miejsce wydania: 
Wydawnictwo: 
Rok wydania: 
2019
ISBN: 
3631748663

Książka jest analizą wywiadów biograficznych z byłymi więźniami niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych przeprowadzonych w Polsce w ramach Mauthausen Survivors Documentation Project. Był to największy europejski projekt dokumentacyjno-badawczy oral history dotyczący jednego systemu obozowego, w którym w latach 2001-2003 zarejestrowano na całym świecie 860 wywiadów audio i wideo z ocalałymi z Mauthausen i jego podobozów, z czego blisko 170 w Polsce. Kierownikiem naukowym projektu był prof. Gerhard Botz z Uniwersytetu Wiedeńskiego, a realizatorem polskiej części warszawski Ośrodek KARTA.

Autor, uczestnik tego projektu, łącząc tradycję badawczą oral history z perspektywą socjologii biograficznej, poddaje wnikliwej analizie treść i formę więźniarskich opowieści – także ich wymiar dźwiękowy i wizualny. Odsłaniając społeczne i kulturowe konteksty tych świadectw, szuka drogi od opowiedzianej i zapisanej narracji wspomnieniowej – przez autobiograficzną i społeczną pamięć byłych więźniów – do ich indywidualnego i zbiorowego doświadczenia obozowego. Efektem tych poszukiwań jest swoista typologia polskich losów obozowych, ukazująca nie tylko zróżnicowanie tej grupy więźniów, ale także wielość sposobów przeżywania i interpretowania biograficznych doświadczeń wojennych i obozowych, widzianych tu w perspektywie całego życia narratorów.