Warszawa

Acta Poloniae Historica - The Polish-Bolshevik War, 1919–21

Miejsce wydania: 
Rok wydania: 
2021
ISBN: 
ISSN 2450-8462

Published by the Institute of History, Polish Academy of Sciences (PAN). Publishers, the semiannual Acta Poloniae Historica (APH) ranks among the leading Polish historical periodicals in international circulation. Founded by the outstanding Polish historian Marian Małowist (1909–1988), APH has been published since 1958 under the patronage of the Committee for Historical Sciences.

Akcja „Reinhardt”. Historia i upamiętnienie

Nakładem wydawnictwa Neriton w serii Publikacje Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie ukazała się książka Akcja „Reinhardt”. Historia i upamiętnienie pod redakcją naukową Stephana Lehnstaedta i Roberta Traby. Zawiera ona blisko 20 artykułów uznanych badaczy Zagłady, którzy pierwotnie przedstawili je w formie referatów na konferencji naukowej Akcja „Reinhardt”.

Wyobrażenia przeszłości. Polsko-niemieckie miejsca pamięci

Miejsce wydania: 
Rok wydania: 
2017
ISBN: 
978-83-7383-921-2

Metaforycznie rozumiane miejsca pamięci – minione wydarzenia, dawne symbole i postaci – są historycznymi fenomenami, które stają się punktami krystalizującymi nasze zbiorowe wyobrażenia o przeszłości. Przez ostatnie ponad ćwierć wieku, za sprawą Pierre’a Nory, w kulturze europejskiej miejsca pamięci rozumiane i badane były głównie na podstawie doświadczeń jednego narodu. Na ile rozumienie obrazów przeszłości zmienia się, gdy spojrzymy na nie z perspektywy historii wzajemnych oddziaływań dwóch sąsiadujących ze sobą od ponad tysiąca lat społeczeństw?

Ponad żelazną kurtyną. Kontakty społeczne między PRL i RFN w okresie détente i stanu wojennego

Miejsce wydania: 
Wydawnictwo: 
Rok wydania: 
2016
ISBN: 
978-83-7629-987-7

W ostatnich dwóch dekadach istnienia żelaznej kurtyny tysiące osób udowadniały codziennie, że intensywne kontakty między Wschodem i Zachodem są możliwe. Coraz więcej osób podróżowało między PRL i RFN, nawiązując osobiste znajomości. Kontakty te nabrały z czasem dynamiki, której władze komunistyczne nie mogły kontrolować. Dynamiki tej, widocznej zwłaszcza w okresie istnienia „Solidarności”, nie wyhamowało nawet wprowadzenie stanu wojennego. Znajomości zapoczątkowane w tym okresie stały się podstawą budowania stosunków polsko-niemieckich po 1989 r.

Ikony normalizacji. Kultury wizualne Niemiec 1945-1949.

Autor: 
Magdalena Saryusz-Wolska
Miejsce wydania: 
Rok wydania: 
2016
ISBN: 
9788301182236

Ikony normalizacji. Kultury wizualne Niemiec 1945–1949 to książka, która omawia znaczenie obrazów w odbudowie powojennych społeczeństw niemieckich. Filmy, fotografie prasowe, plakaty czy znaczki pocztowe to ważne czynniki przemian i powrotu do „normalności”. Obrazy odegrały istotną rolę w rozrachunku z przeszłością, oferowały też atrakcyjne wyobrażenia o przyszłości. W bogato ilustrowanej pracy autorka przedstawia szerokie spektrum powojennych tematów i prezentuje panoramę mediów niemieckich w pierwszych latach po zakończeniu drugiej wojny światowej.

Polsko-niemieckie miejsca pamięci, tom 1: Wspólne / Oddzielne

Miejsce wydania: 
Rok wydania: 
2015
ISBN: 
978-83-7383-496-5
 
Polaków i Niemców łączy wiele wspomnień, które jednak wpisują się w potrzeby różnych tożsamości obu społeczeństw. Zawarte w tej książce eseje o wspólnych i oddzielnych polsko-niemieckich miejscach pamięci oferują analityczny wgląd w kultury pamięci obu narodów, w to, co je dzieli i łączy.

Polsko-niemieckie miejsca pamięci, tom 2: Wspólne / Oddzielne

Miejsce wydania: 
Rok wydania: 
2014
ISBN: 
978-83-7383-497-2
 
Polaków i Niemców łączy wiele wspomnień, które jednak wpisują się w potrzeby różnych tożsamości obu społeczeństw. Zawarte w tej książce eseje o wspólnych i oddzielnych polsko-niemieckich miejscach pamięci oferują analityczny wgląd w kultury pamięci obu narodów, w to, co je dzieli i łączy.

Polsko-niemieckie miejsca pamięci, tom 3: Paralele

Miejsce wydania: 
Rok wydania: 
2012
ISBN: 
978-83-7383-498-9
 
Stu trzydziestu autorów, dziewięć tomów, dwie edycje: polska i niemiecka. Publikacja powstała w ramach największego wspólnego polsko-niemieckiego przedsięwzięcia badawczego w dziedzinie nauk humanistycznych. Redaktorzy i autorzy projektu Polsko-niemieckie miejsca pamięci | Deutsch-Polnische Erinnerungsorte prezentują nowe spojrzenie na historię wzajemnych polsko-niemieckich oddziaływań.

Polsko-niemieckie miejsca pamięci, tom 4: Refleksje metodologiczne

Miejsce wydania: 
Rok wydania: 
2013
ISBN: 
978-83-7383-499-6

Teksty zamieszczone w czwartym tomie Polsko-niemieckich miejsc pamięci to zaproszenie „za kulisy” projektu. Prezentujemy w nim teoretyczne i metodologiczne założenia całego przedsięwzięcia. Na pytanie o to, jak powstają kultury pamięci i za pomocą jakich instrumentów można je analizować, tom daje nie jedną, lecz wiele uzupełniających się odpowiedzi.

Strony