Akcja „Reinhardt”. Historia i upamiętnienie

Redakcja: 
Stephan Lehnstaedt
Robert Traba
Miejsce wydania: 
Wydawnictwo: 
Rok wydania: 
2019

Nakładem wydawnictwa Neriton w serii Publikacje Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie ukazała się książka Akcja „Reinhardt”. Historia i upamiętnienie pod redakcją naukową Stephana Lehnstaedta i Roberta Traby. Zawiera ona blisko 20 artykułów uznanych badaczy Zagłady, którzy pierwotnie przedstawili je w formie referatów na konferencji naukowej Akcja „Reinhardt”. Historia – pamięć komunikacyjna – pamięć kulturowa, zorganizowanej przez CBH PAN i Touro College w Berlinie w lipcu 2017 r. Zawarte w książce teksty odnoszą się do różnych form pamięci o Zagładzie na przykładzie „Akcji Reinhardt”, gigantycznej operacji wymordowania Żydów, przeprowadzonej przez III Rzeszę od lipca 1942 r. do października 1943 r. na terenie okupowanej Polski. W jej ramach w obozach śmierci w Bełżcu, Sobiborze i Treblince Niemcy zgładzili ponad 1 800 000 Żydów z Generalnego Gubernatorstwa i Okręgu Białostockiego. Operację przeżyło mniej niż 150 osób. Mimo niespotykanego rozmiaru zbrodni  „Akcja Reinhardt” pozostaje w Niemczech i Europie w dużej mierze nieznana. Celem publikacji jest połączenie badań naukowych z konkretnymi miejscami upamiętniania Zagłady w Polsce i Niemczech. Ma ona dać impuls do nowych badań i aktywnego upamiętniania, a poprzez to również do należytego włączania „Akcji Reinhardt” do pamięci historycznej. Teksty – podzielone na rozdziały: I. Ofiary i sprawcy, II. Badania naukowe, III. Ludobójstwo. Wymiar sprawiedliwości i pamięć oraz IV. Sobibór. Historia i współczesność upamiętnienia miejsca zbrodni – poświęcone są aktualnej sytuacji w miejscach pamięci, prezentują najnowsze badania i nakreślają perspektywy wspólnych działań.
Książka jest dostępna do nabycia w księgarniach stacjonarnych i internetowych oraz na stronie wydawnictwa Neriton.
Równolegle z polskim wydaniem nakładem Metropol Verlag ukazała się niemiecka wersja książki, zatytułowana Die Aktion »Reinhardt«. Geschichte und Gedenken.