Wydawnictwo Naukowe Scholar

Wyobrażenia przeszłości. Polsko-niemieckie miejsca pamięci

Miejsce wydania: 
Rok wydania: 
2017
ISBN: 
978-83-7383-921-2

Metaforycznie rozumiane miejsca pamięci – minione wydarzenia, dawne symbole i postaci – są historycznymi fenomenami, które stają się punktami krystalizującymi nasze zbiorowe wyobrażenia o przeszłości. Przez ostatnie ponad ćwierć wieku, za sprawą Pierre’a Nory, w kulturze europejskiej miejsca pamięci rozumiane i badane były głównie na podstawie doświadczeń jednego narodu. Na ile rozumienie obrazów przeszłości zmienia się, gdy spojrzymy na nie z perspektywy historii wzajemnych oddziaływań dwóch sąsiadujących ze sobą od ponad tysiąca lat społeczeństw?

Polsko-niemieckie miejsca pamięci, tom 1: Wspólne / Oddzielne

Miejsce wydania: 
Rok wydania: 
2015
ISBN: 
978-83-7383-496-5
 
Polaków i Niemców łączy wiele wspomnień, które jednak wpisują się w potrzeby różnych tożsamości obu społeczeństw. Zawarte w tej książce eseje o wspólnych i oddzielnych polsko-niemieckich miejscach pamięci oferują analityczny wgląd w kultury pamięci obu narodów, w to, co je dzieli i łączy.

Polsko-niemieckie miejsca pamięci, tom 2: Wspólne / Oddzielne

Miejsce wydania: 
Rok wydania: 
2014
ISBN: 
978-83-7383-497-2
 
Polaków i Niemców łączy wiele wspomnień, które jednak wpisują się w potrzeby różnych tożsamości obu społeczeństw. Zawarte w tej książce eseje o wspólnych i oddzielnych polsko-niemieckich miejscach pamięci oferują analityczny wgląd w kultury pamięci obu narodów, w to, co je dzieli i łączy.

Polsko-niemieckie miejsca pamięci, tom 3: Paralele

Miejsce wydania: 
Rok wydania: 
2012
ISBN: 
978-83-7383-498-9
 
Stu trzydziestu autorów, dziewięć tomów, dwie edycje: polska i niemiecka. Publikacja powstała w ramach największego wspólnego polsko-niemieckiego przedsięwzięcia badawczego w dziedzinie nauk humanistycznych. Redaktorzy i autorzy projektu Polsko-niemieckie miejsca pamięci | Deutsch-Polnische Erinnerungsorte prezentują nowe spojrzenie na historię wzajemnych polsko-niemieckich oddziaływań.

Polsko-niemieckie miejsca pamięci, tom 4: Refleksje metodologiczne

Miejsce wydania: 
Rok wydania: 
2013
ISBN: 
978-83-7383-499-6

Teksty zamieszczone w czwartym tomie Polsko-niemieckich miejsc pamięci to zaproszenie „za kulisy” projektu. Prezentujemy w nim teoretyczne i metodologiczne założenia całego przedsięwzięcia. Na pytanie o to, jak powstają kultury pamięci i za pomocą jakich instrumentów można je analizować, tom daje nie jedną, lecz wiele uzupełniających się odpowiedzi.