Brill Schöningh

The Other October Revolution: Poland, 1956-57

Autor: 
Jerzy Kochanowski
Translated from the Polish by Anda MacBride
Miejsce wydania: 
Wydawnictwo: 
Rok wydania: 
2023
ISBN: 
978-3-506-79171-9
"The cautious expansion of freedoms in the sign of de-Stalinization is remembered in Poland as the 'October Thaw of 1956'. The renowned historian Jerzy Kochanowski presents an innovative view of this era. He vividly describes the contemporary facts of life as hooliganism and prostitution, work and unemployment, money and corruption, the concept of deliberate motherhood and dreams of having one's own car.

Pariser Vorlesungen über die slavische Literatur und ihre Kontexte

Wydawnictwo: 
Rok wydania: 
2023
ISBN: 
978-3-657-79099-9

Paryskie wykłady o literaturze słowiańskiej prowadzone przez Adama Mickiewicza w języku francuskim w latach 1840-1844 były wydarzeniem kulturalnym i politycznym tamtych czasów. Dziś uważa się je za pierwszą literacką i kulturową historię Słowian. Diachroniczna relacja rozciąga się od (mitycznych) początków tradycji pisanej, średniowiecza, renesansu i oświecenia do romantyzmu.

Rebellion - The Shipyard Strikes in Poland and the Birth of Solidarność in August 1980

Autor: 
Anna Machcewicz
Wydawnictwo: 
Rok wydania: 
2023
ISBN: 
978-3-657-79044-9

“Rebellion” is a fascinating, multi-threaded story about how revolutions unfold. The story begins when the communist authorities in Poland promise a better life after the bloody suppression of strikes in December 1970. The availability of goods temporarily increased, and for a time the outside world seemed closer. Just a decade later, however, rebellion arrived nonetheless. This book provides the full story of the Great Strike of August 1980, the centre of which was the Gdan´sk Shipyard. This strike was a fight not only for bread, but also for dignity of the striking workers.

Nur Erinnerungen und Steine sind geblieben

Autor: 
Agnieszka Wierzcholska
Wydawnictwo: 
Rok wydania: 
2022
ISBN: 
978-3-657-76009-1

Nur Erinnerungen und Steine sind geblieben - Leben und Sterben einer polnisch-jüdischen Stadt: Tarnów 1918–1945 (Zostały tylko wspomnienia i kamienie. Życie i śmierć w polsko-żydowskim mieście: Tarnów 1918-1945)

WARSCHAU. EIN WIEDERAUFBAU, DER VON DEM KRIEG BEGANN

Autor: 
dr Małgorzata Popiołek-Roßkamp
Wydawnictwo: 
Rok wydania: 
2021
ISBN: 
978-3-506-70424-5

W serii „FOKUS. Neue Studien zur Geschichte Polens und Osteuropas“, wydawanej przez CBH PAN, ukazała się monografia „Warschau. Ein Wiederaufbau, der von dem Krieg begann” (Warszawa. Odbudowa, która rozpoczęła się przed wojną) autorstwa dr Małgorzaty Popiołek-Roßkamp. Ta bogato ilustrowana publikacja, wydana w powiększonym formacie, opowiada o programie odbudowy historycznego centrum Warszawy po zniszczeniach II wojny światowej, postrzeganym w historii sztuki jako wyjątkowy i niepowtarzalny projekt.