Die Volksabstimmung in Oberschlesien 1921

Redakcja: 
David Skrabania i Sebastian Rosenbaum
Wydawnictwo: 
Rok wydania: 
2023
ISBN: 
978-3-657-79535-2

Referendum na Górnym Śląsku 1921 r. Narodowe samostanowienie czy geopolityczna gra o władzę?

Referendum z 1921 r. w sprawie przynależności państwowej Górnego Śląska było kulminacją, ale nie zakończeniem, walki o względy Górnoślązaków, która trwała latami, toczonej z użyciem broni i propagandy, i która obejmowała również geopolityczne interesy aliantów. Poprzedziło ją załamanie się starego porządku w Europie w wyniku I wojny światowej. Na gruzach wielonarodowych imperiów powstały nowe państwa oparte na ideach narodowych. Jednak tam, gdzie ludność była etnicznie niejednorodna, powstawały regionalne konflikty o ziemię, przynależność państwową i tożsamość narodową. Tak było również na Górnym Śląsku. Ludność, która była w dużej mierze narodowo obojętna, musiała teraz wybierać między Niemcami a Polską.