Pracownicy

Ekspertka
dr Monika Saczyńska-Vercamer
+49 30 486 285 47

Historyczka. Absolwentka Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Wieloletnia pracowniczka naukowa Instytutu Archeologii i Etnologii PAN (Ośrodek Historii Kultury Materialnej Średniowiecza i Czasów nowożytnych), gdzie m.in. organizowała cykl konferencji na temat roli rzeczy i obiektów kultury materialnej w relacjach społecznych. Od 2007 roku działa jako sekretarz Komisji Studiów Słowiańskich i Wschodnioeuropejskich Komitetu Nauk Historycznych PAN. Stypendystka Fundacji Lanckorońskich z Brzezia (2002, 2013). Współpracowała przy projekcie europejskim COST Action IS1301: New Community of Interpretation: Contexts, Strategies, and Processes of Religious Transformation in Late Medieval and Early Modern Europe (2013-2017). W ostatnich latach pracowała na uniwersytetach niemieckich, realizując krótkie projekty badawcze (Pasawa 11.2019-01.2020, Chemnitz 05-09.2022) oraz w latach 2021-2022 jako Senior Fellowship w ramach Jena Excellence Fellowship na Uniwersytecie w Jenie.
Od sierpnia 2023 jest ekspertką w Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie.

Zainteresowania badawcze
Kultura materialna i religijność prywatna późnego średniowiecza i wczesnej nowożytności, Penitencjaria Apostolska i kontakty z papiestwem w średniowieczu, kultura codzienności w relacjach polsko-niemieckich w późnym średniowieczu
Projekt jest realizowany w ramach zakresu tematycznego: Badania nad dziedzictwem kulturowym i kulturami wizualnymi