Pracownicy

Dyrektor
dr hab. Igor Kąkolewski, prof. UWM
+49 30 486 285 43

Historyk i dydaktyk. Absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz jego pracownik naukowy w latach 1992-2005. W roku akademickim 1997/1998 otrzymał fellowship w King’s College w Londynie. Wykładał jako profesor wizytujący na University of Wisconsin w Madison (2001/2002) oraz na Johannes-Gutenberg-Universität w Moguncji (2009). W latach 2005-2010 był pracownikiem naukowym Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie. Od 2008 do 2014 r. współpracował z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN jako członek grupy eksperckiej przygotowującej wystawę stałą. W latach 2010-2013 szef grupy eksperckiej przygotowującej wystawę stałą w Muzeum Historii Polski. Od 2011 r. jest profesorem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. W latach 2012-2022 polski koordynator naukowy prac nad polsko-niemiecką serią podręcznika do nauki historii Europa. Nasza historia/ Europa – unsere Geschichte. Od 2014 r. pracował jako zastępca dyrektora, zaś we wrześniu 2018 r. został dyrektorem Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie. Od września 2022 r. pełni drugą kandencję na tym stanowisku.

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE:
Historia Polski i Europy XVI-XVIII w., historia stosunków polsko-niemieckich od schyłku średniowiecza do XX w., historia Żydów polskich i niemieckich we wczesnej epoce nowożytnej i XX w., badania kultur pamięci, muzealnictwo, dydaktyka historii.