Pracownicy

Ekspertka
dr Joanna Szkolnicka
+49 30 486 285 58

Niemcoznawczyni, historyczka, kuratorka wystaw. Ukończyła studia magisterskie z niemcoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim (2008) i doktorskie w dziedzinie historii na na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2017). W ramach Programu Sokrates/Erasmus studiowała też kulturoznawstwo na Uniwersytecie Alpen-Adria w Klagenfurcie. Pracowała jako specjalista ds. opracowania niemieckiego księgozbioru historycznego w Bibliotece Elbląskiej im. C. Norwida oraz na stanowisku adiunkta ds. historii najnowszej w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu, gdzie była kuratorką szeregu wystaw. Zasiada w zarządzie Westpreußische Gesellschaft i jest współredaktorką periodyku „Der Westpreuße”. Autorka monografii „Elbląskie towarzystwa kulturalne i naukowe w latach 1772-1945”, wydanej w 2008 r. na podstawie własnej rozprawy doktorskiej. Od marca 2023 r. zatrudniona jako ekspertka w Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie.

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE:
Historia społeczna i kulturalna Prus Wschodnich i Zachodnich, kultura czasu wolnego w XIX w., historia kobiet
Projekt jest realizowany w ramach zakresu badawczego: Badania nad dziedzictwem kulturowym i kulturami wizualnymi