Pracownicy

Specjalista
mgr Marcin Fronia
+49 30 486 285 45

Socjolog i politolog, badacz, analityk. Ukończył studia magisterskie z socjologii oraz stosunków międzynarodowych (specjalizacja dyplomatyczna) na Uniwersytecie Wrocławskim. Absolwent programu doktorskiego w Szkole Nauk Społecznych IFiS PAN w Warszawie. Otrzymał stypendia zagraniczne na Freie Universitat w Berlinie oraz na Uniwersytecie w Oslo. Stypendysta British Council na Uniwersytecie w Lancaster (UK), a także MEN za wyniki w nauce.
Pracował w Uniwersytecie SWPS oraz w IFiS PAN w Warszawie. Brał udział w projektach badawczych we współpracy z CBH PAN, Instytutem im. Georga Eckerta w Brunszwiku (Leibniz-Institut fur Bildundgsmedien), Max Planck Institute for the Science of Human History, Instytutem Herdera w Marburgu, Akademie für Politische Bildung w Tutzing, projektach współpracy regionalnej z udziałem Niemiec w regionie Morza Bałtyckiego.
Od maja 2023 jest zatrudniony w Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie.

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE:
Historia polsko-niemieckich relacji w zakresie innowacji i zrównoważonego rozwoju, humanistyka cyfrowa, mediatyzacja antropocenu, analiza dyskursu, region nordycko-bałtycki.
Projekt jest realizowany w ramach zakresu tematycznego: Badania nad politykami europejskimi