Berlin/Warszawa

Osobista historia wolności. Wspomnienia

Autor: 
Markus Meckel
Miejsce wydania: 
Rok wydania: 
2023
ISBN: 
978-83-66847-43-9

Wspomnienia Markusa Meckela (ur. 1952) oddają złożoność losów Kościoła ewangelickiego w Niemieckiej Republice Demokratycznej jako ostoi niezależnego myślenia i swobody dyskusji w komunistycznej dyktaturze. Markus Meckel wniósł istotny wkład w organizację demokratycznej opozycji we wczesnych latach 80. XX w., a następnie do upadku reżimu Socjalistycznej Partii Jedności Niemiec (SED). Jego życie było ukształtowane przez edukację poza systemem komunistycznym, odwagę i zmysł organizacyjny.

Melanchtoniana polonica

Miejsce wydania: 
Rok wydania: 
2022
ISBN: 
978-83-65248-73-2

Książka zawiera zbiór korespondencji oraz innych pism, wymienianych przez XVI-wiecznego niemieckiego reformatora religijnego Filipa Melanchtona z Polakami. Publikacja ta to efekt wieloletniej pracy historyczno-teologicznej i filologicznej, którą ponad 100 lat temu zapoczątkowało Towarzystwo do Badania Reformacji w Polsce. Jego celem bylo odnalezienie, zebranie i publikacja poloników autorstwa Melnchtona. Wybuch II wojny światowej zniweczył plany Towarzystwa. Minął niemal cały wiek, nim ponownie podjął je dr Paweł Matwiejczuk.

Fikcyjna rzeczywistość

Miejsce wydania: 
Rok wydania: 
2016
ISBN: 
978-83-64091-67-4

Trudno pojąć doświadczenie wojny, nie odnosząc się do permanentnego strachu odczuwanego podczas okupacji, strachu przed wywózką, rozstrzelaniem,… brakiem chleba. Okupacja jest stanem społecznych i moralnych paradoksów. Zarówno okupant, jak i okupowany egzystują w dwóch przestrzeniach – pozornej i rzeczywistej: „Wypełniając podstawowe obowiązki swego zawodu, pracując w ramach oficjalnie istniejącej społeczności – żyją na niby; zamykając się pośród swoich – żyją naprawdę".