Melanchtoniana polonica

Redakcja: 
Paweł Matwiejczuk
Miejsce wydania: 
Rok wydania: 
2022
ISBN: 
978-83-65248-73-2

Książka zawiera zbiór korespondencji oraz innych pism, wymienianych przez XVI-wiecznego niemieckiego reformatora religijnego Filipa Melanchtona z Polakami. Publikacja ta to efekt wieloletniej pracy historyczno-teologicznej i filologicznej, którą ponad 100 lat temu zapoczątkowało Towarzystwo do Badania Reformacji w Polsce. Jego celem bylo odnalezienie, zebranie i publikacja poloników autorstwa Melnchtona. Wybuch II wojny światowej zniweczył plany Towarzystwa. Minął niemal cały wiek, nim ponownie podjął je dr Paweł Matwiejczuk. Jego "Melanchtoniana polonica" ukazują 40 lat bogatych kontaktów Melanchtona z Polakami, z których wyłania się głęboka fascynacja renesansowego myśliciela Polską i jej mieszkańcami.

Publikacja jest drugim tomem w serii "Źródła i opracowania do dziejów stosunków polsko-niemieckich w epoce nowożytnej i XIX wieku", wydawanej wspólnie przez CBH PAN i Muzeum Historii Polski.