Fikcyjna rzeczywistość

Redakcja: 
Robert Traba, Katarzyna Woniak, Anna Wolff-Powęska
Miejsce wydania: 
Rok wydania: 
2016
ISBN: 
978-83-64091-67-4

Trudno pojąć doświadczenie wojny, nie odnosząc się do permanentnego strachu odczuwanego podczas okupacji, strachu przed wywózką, rozstrzelaniem,… brakiem chleba. Okupacja jest stanem społecznych i moralnych paradoksów. Zarówno okupant, jak i okupowany egzystują w dwóch przestrzeniach – pozornej i rzeczywistej: „Wypełniając podstawowe obowiązki swego zawodu, pracując w ramach oficjalnie istniejącej społeczności – żyją na niby; zamykając się pośród swoich – żyją naprawdę".

Robert Traba, Katarzyna Woniak i Anna Wolff-Powęska, wydając tom „Fikcyjna rzeczywistość”. Codzienność, światy przeżywane i pamięć niemieckiej okupacji w Polsce, przypomnieli nie tylko niezwykle trafną metaforę „fikcyjnej rzeczywistości” Kazimierza Wyki, ale również fakt, czym w ogóle dla polskiego społeczeństwa była niemiecka polityka okupacyjna w czasie drugiej wojny światowej. „Okupacja” – przez badaczy niemal zapomniana – determinowała nieodwracalnie życie każdej jednostki. Celem książki jest pokreślenie codziennego wymiaru okupacji oraz próba włączenia jej do głównego nurtu badań nad II wojną światową. Teksty polskich i niemieckich autorów odnoszą się do zarówno do realnych wymiarów zjawiska, jak i do sposobów przepracowania w historiografii pamięci indywidualnej i kulturowej. 

SPIS TREŚCI