Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie

Historisierung der Transformation

Redaktor prowadzący: 
dr Piotr Filipkowski
Rok wydania: 
2021
ISBN: 
978-83-63305-85-7

W tym numerze przyglądamy się transformacji ustrojowej w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej po 1989 r. z interdyscyplinarnej perspektywy. Autorami artykułów są wybitni specjaliści z zakresu historiografii, socjologii, antropologii, kulturoznawstwa, literaturoznawstwa i teatrologii. Partnerem wydania jest Aleksander-Brückner-Zentrum für Polenstudien w Halle.

Plebiszite, Selbstbestimmung, Minderheitsrechte

Redaktor prowadzący: 
dr Łukasz Jasiński
Rok wydania: 
2020
ISBN: 
978-83-63305-85-7

Tematem numeru są plebiscyty terytorialne oraz zasady samostanowienia i ochrony praw mniejszości narodowych i etnicznych po I wojnie światowej. Punktem wyjścia jest 100. rocznica tzw. małego traktatu wersalskiego, która przypadła na 2019 r. Traktat ten był pierwszym międzynarodowym aktem prawnym regulującym kwestie ochrony mniejszości narodowych, językowych i religijnych.

NUMER DO POBRANIA: 

https://cbhist.pan.pl/publikacje-online/historie/

 

Wojna i Pokój

Redaktor prowadzący: 
dr Małgorzata Popiołek-Roßkamp
Rok wydania: 
2019
ISBN: 
ISSN: 1865-5548

Dwunasty numer rocznika poświęcony jest najważniejszym rocznicom 2018/2019: 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę i 30. rocznicy upadku komunizmu w Polsce i NRD.

Eksperci dyskutują w swoich tekstach różne aspekty poszczególnych wydarzeń historycznych i procesów oraz omawiają konsekwencje, paralele i różnice w ich przebiegu i recepcji w Niemczech i Polsce.