Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie

Osobista historia wolności. Wspomnienia

Autor: 
Markus Meckel
Miejsce wydania: 
Rok wydania: 
2023
ISBN: 
978-83-66847-43-9

Wspomnienia Markusa Meckela (ur. 1952) oddają złożoność losów Kościoła ewangelickiego w Niemieckiej Republice Demokratycznej jako ostoi niezależnego myślenia i swobody dyskusji w komunistycznej dyktaturze. Markus Meckel wniósł istotny wkład w organizację demokratycznej opozycji we wczesnych latach 80. XX w., a następnie do upadku reżimu Socjalistycznej Partii Jedności Niemiec (SED). Jego życie było ukształtowane przez edukację poza systemem komunistycznym, odwagę i zmysł organizacyjny.

Kriegserfahrungen – Parallelen und Asymmetrien

Redaktor prowadzący: 
dr Joanna Szkolnicka
Rok wydania: 
2023
ISBN: 
978-83-66847-72-9

W tegorocznym numerze zamieszczamy przede wszystkim teksty dotyczące różnych aspektów konfliktów wojennych oraz ich przezwyciężania. Są wśród nich zarówno eseistyczne przyczynki o bardziej ogólnym charakterze, poświęcone postrzeganiu wojny jako niosącego cierpienie, acz uniwersalnego doświadczenia ludzkości od zarania dziejów, jak i monograficzne artykuły, podejmujące takie zagadnienia jak niewspółmierność w postrzeganiu doświadczeń wojennych w pamięci zbiorowej sąsiadujących ze sobą narodów i procesy powojennego pojednania.

Historisierung der Transformation

Redaktor prowadzący: 
dr Piotr Filipkowski
Rok wydania: 
2021
ISBN: 
978-83-63305-85-7

W tym numerze przyglądamy się transformacji ustrojowej w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej po 1989 r. z interdyscyplinarnej perspektywy. Autorami artykułów są wybitni specjaliści z zakresu historiografii, socjologii, antropologii, kulturoznawstwa, literaturoznawstwa i teatrologii. Partnerem wydania jest Aleksander-Brückner-Zentrum für Polenstudien w Halle.

ROCZNIK ONLINE NA PLATFORMIE CBHist.: https://cbhist.pan.pl/publikacje-online/historie/

Plebiszite, Selbstbestimmung, Minderheitsrechte

Redaktor prowadzący: 
dr Łukasz Jasiński
Rok wydania: 
2020
ISBN: 
978-83-63305-85-7

Tematem numeru są plebiscyty terytorialne oraz zasady samostanowienia i ochrony praw mniejszości narodowych i etnicznych po I wojnie światowej. Punktem wyjścia jest 100. rocznica tzw. małego traktatu wersalskiego, która przypadła na 2019 r. Traktat ten był pierwszym międzynarodowym aktem prawnym regulującym kwestie ochrony mniejszości narodowych, językowych i religijnych.

NUMER DO POBRANIA: 

https://cbhist.pan.pl/publikacje-online/historie/

 

Wojna i Pokój

Redaktor prowadzący: 
dr Małgorzata Popiołek-Roßkamp
Rok wydania: 
2019
ISBN: 
ISSN: 1865-5548

Dwunasty numer rocznika poświęcony jest najważniejszym rocznicom 2018/2019: 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę i 30. rocznicy upadku komunizmu w Polsce i NRD.

Eksperci dyskutują w swoich tekstach różne aspekty poszczególnych wydarzeń historycznych i procesów oraz omawiają konsekwencje, paralele i różnice w ich przebiegu i recepcji w Niemczech i Polsce.