WYSTAWA

Wystawa
Uroczyste otwarcie wystawy „My, berlińczycy! Wir Berliner! Historia polsko-niemieckiego sąsiedztwa” odbyło się 19 marca 2009 r. w Altes Stadthaus Bärensaal, Jüdenstr. 42, 10179 Berlin-Mitte. Sztuka współczesna, stanowiąca epilog wystawy pokazana została w Märkisches Museum.

Strona internetowa wystawy: www.wirberliner.de

Rada Naukowa wystawy
Powołana została Rada Naukowa wystawy, w skład której weszli: prof. dr hab. Tomasz Szarota, prof. dr hab. Witold Molik, prof. dr hab. Heinrich Olschowsky, prof. dr hab. Konrad Vanja, prof. dr hab. Dominik Bartmann, prof. dr hab. Wojciech Suchocki, prof. dr hab. Stefi Jersch-Wenzel, prof. dr hab. Adam Labuda oraz Basil Kerski. Konsultantem naukowym wystawy był prof. dr hab. Tomasz Szarota.

Wizualizacja wystawy
W ramach przeprowadzonego w lutym 2008 r. konkursu, w którym ostatecznie wzięło udział pięć firm graficznych, wyłoniona została firma z Poznania „Ptasia 30”. Zlecono jej opracowanie graficzne wystawy. Logo i plakat wystawy zaprojektował znany polski plakacista, mieszkający w Berlinie, prof. Lex Drewiński.

Katalog wystawy
„Nie powstał katalog wystawy. Uzupełnieniem wizualnej narracji stała się osobna publikacja książkowa. Ten tom w sensie dosłownym i metaforycznym stanowi barwną opowieść o prawie 300 latach życia społeczności polskiej w metropolii nad Szprewą. Każdy artykuł w pigułce charakteryzuje fragment życia „polskiego Berlina”. W całości jest to pierwsza próba innej opowieści o bilateralnych stosunkach polsko-niemieckich wpisanych w historie stolicy Niemiec.” – fragment przedmowy prof. Roberta Traby

Partnerzy
Partnerami Centrum Badań Naukowych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie przy tworzeniu projektu byli:  Stiftung Stadtmuseum Berlin, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Ambasada RP w Berlinie, Instytut Polski w Berlinie, Senat Berlina, uniwersytety berlińskie oraz Gedenkstätte Schöneweide oraz Muzeum w Sachsenhausen.
 
Finansowanie wystawy
Finansowanie odbywało się częściowo ze środków własnych CBH PAN, ze środków na Działania Wspomagające Badania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (DWB), Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Imprezy towarzyszące wystawie
W ramach imprez towarzyszących przygotowano m.in.: cykl wywiadów radiowych w radio Multikulti Redakcja Polska, cykl filmowy z Polą Negri w Zeughauskino, koncert we współpracy z Instytutem Polskim, dyskusje, wieczory autorskie, cykl filmowy w ramach polskiego tygodnia filmowego, organizowanego przez Instytut Polski.