AKADEMIA LETNIA

Akademia letnia: Historia stosowana. Migracje w Europie na przykładzie „Polskiego Berlina”
 
W dniach 6–12 września 2008 r. odbyła się Akademia letnia skierowana do animatorów polsko-niemieckiej wymiany młodzieży, kierowana przez prof. Roberta Trabę i prof. Bodo von Borriesa. Wpisała się ona w projekt badawczy „My, berlińczycy! Polacy w rozwoju Berlina (XVIII–XXI w.)” i była wspólnym przedsięwzięciem CBH PAN w Berlinie i Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Jej celem było poszerzenie wiedzy uczestników na temat historii stosunków polsko-niemieckich i przybliżenie metod, które pomogą w aktywny sposób włączyć tematykę historyczną w praktykę polsko-niemieckich wymian młodzieżowych. Wykorzystując fenomen obecności Polaków w Berlinie przedstawiono uniwersalny charakter i znaczenie procesów migracyjnych w nowoczesnej Eu­ropie.