PUBLIKACJA

„Berlin. Polnische Perspektiven. 19.–21. Jahrhundert”

W kwietniu 2008 r. ukazała się pod redakcją Doroty Danielewicz-Kerski i dr. Macieja Górnego publikacja „Berlin. Polnische Perspektiven. 19.–21. Jahrhundert”. Wydana została w Berlin Story Verlag w nakładzie 700 egzemplarzy. Obejmuje ona świadectwa Polaków o metropolii nad Sprewą, takie jak listy, reportaże, opowiadania, sprawozdania Polaków z Berlina i o Berlinie. Pojawiają się w niej takie znane nazwiska jak Witold Gombrowicz, Stanisław Przybyszewski, Karolina Lanckorońska, jak również teksty nieznanych lub zapomnianych Polaków.