WARSCHAU. EIN WIEDERAUFBAU, DER VON DEM KRIEG BEGANN

Wydawnictwo: 
Rok wydania: 
2021
ISBN: 
978-3-506-70424-5

W serii „FOKUS. Neue Studien zur Geschichte Polens und Osteuropas“, wydawanej przez CBH PAN, ukazała się monografia „Warschau. Ein Wiederaufbau, der von dem Krieg begann” (Warszawa. Odbudowa, która rozpoczęła się przed wojną) autorstwa dr Małgorzaty Popiołek-Roßkamp. Ta bogato ilustrowana publikacja, wydana w powiększonym formacie, opowiada o programie odbudowy historycznego centrum Warszawy po zniszczeniach II wojny światowej, postrzeganym w historii sztuki jako wyjątkowy i niepowtarzalny projekt. Był on bowiem kolażem europejskich rozwiązań z dziedziny architektury, urbanistyki i ochrony zabytków, łączącym tradycję z nowoczesnością. Odbudowa całej historycznej części miasta po II wojnie światowej była uwarunkowana bezprecedensową skalą zniszczeń. Była też zjawiskiem unikalnym w skali powojennej Europy. Szukając ideologicznych korzeni programu odbudowy warszawskich zabytków architektury, można dostrzec – szczególnie w pierwszych powojennych latach – wyraźną kontynuację myśli urbanistycznej i architektonicznej z okresu międzywojennego. Idea ciągłości przedwojennej teorii i praktyki polskich architektów, którzy odbudowywali centrum Warszawy, jest główną tezą książki dr Małgorzaty Popiołek-Roßkamp, byłej pracownicy naukowej CBH PAN.
Podstawą publikacji jest dysertacja autorki powstała na Technische Universität Berlin i Uniwersytecie Wrocławskim. Otrzymała ona Drugą Nagrodę dla Młodych Naukowców w dziedzinie badań nad historią miast w okresie od XVIII do XX wieku, przyznaną przez Gesellschaft für Stadtgeschichte und Urbanisierungsforschung e.V. (GSU), a także specjalne wyróżnienie w konkursie Naukowej Nagrody Ambasadora RP w Berlinie.