Pracownicy

Pracowniczka naukowa
dr Małgorzata Popiołek-Roßkamp
+49 30 486 285 45
 
Historyczka sztuki, studiowała historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim i na Uniwersytecie we Fryburgu Bryzgowijskim (2005–2010) i ochronę zabytków na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie (2010–2012). Obroniła pracę doktorską (2017) w ramach umowy cotutelle na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie i na Uniwersytecie Wrocławskim pt. „Warschau. Ein Wiederaufbau, der vor dem Krieg begann“ [„Warszawa. Odbudowa, która zaczęła się przed wojną“], za którą otrzymała wyróżnienie w konkursie Naukowa Nagroda Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej i II nagrodę w konkursie Gesellschaft für Stadtgeschichte und Urbanisierungsforschung e. V. (GSU) za pracę doktorską z zakresu historii miast i rozwoju urbanizacji w XVIII–XX wieku. Stypendystka Instytutu Adama Mickiewicza, fundacji Cusanuswerk, Research Academy Leipzig, DAAD i Muzeum Historii Polski. Za monografię „Powojenna odbudowa ulicy Nowy Świat w Warszawie” otrzymała nagrodę Mazowieckiej Akademii Książki (2011).
 
ZAINTERESOWANIA BADAWCZE:
 
Związki architektury i polityki, kontakty polskich i niemieckich historyków sztuki i architektów, sztuka zrabowana, historia urbanistyki, ochrona zabytków
 
PROJEKTY:
 
Architektura i urbanistyka w Generalnym Gubernatorstwie
 
WYBRANE PUBLIKACJE:

Monographie:

  • Od kamienicy do muzeum. Historia siedziby Muzeum Warszawy na Rynku Starego Miasta / From a Tenement House to a Museum. The History of the Museum of Warsaw's Site in the Old Town Market Square, Warszawa 2016.
  • Powojenna odbudowa ulicy Nowy Świat w Warszawie, Warszawa 2012.

Artykuły:

  • „Miastu – grunty, mieszkańcowi – dom”. Historia powstania dekretu Bieruta na tle europejskiej myśli urbanistycznej, w: T. Fudala (red.) Spór o odbudowę Warszawy. Od gruzów do reprywatyzacji, Warszawa 2016, s. 37–58.
  • German Kalisz: Plans for Reconstruction, 1914-1918, w: I. Barańska, M. Górzyński (red.) Reconstructions and Modernizations of Historic Towns in Europe in the First Half of the Twentieth Century. Nations, Politics, Society, Kalisz 2016, s. 281–299.
  • Komplexe Beziehungen. Der Umgang mit historischen Stadtzentren in Deutschland und in Polen 1900-1950, w: C. M. Enss, G. Vinken (red.), Produkt Altstadt. Historische Stadtzentren in Städtebau und Denkmalpflege, Bielefeld 2016, s. 93–106.
  • Alfred Schellenberg. Ein Kunsthistoriker im besetzten Warschau 1940-1944, „Historie. Jahrbuch des Zentrums für Historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaften“, 10/2016, s. 164–182.
  • Keine Stunde Null. Das Wiederaufbauprogramm für die polnischen Altstädte nach dem Zweiten Weltkrieg von Jan Zachwatowicz, w: U. Schädler-Saub, A. Weyer (red.) Geteilt – Vereint! Denkmalpflege in Mitteleuropa zur Zeit des Eisernen Vorhangs und heute, Petersberg 2015, s. 129–139.
  • Wedding-Brunnen Street Revitalization Area in Berlin: Planning and Implementation (razem z S. Klingner), w: M. Harnack (red.) Community Spaces. Conception – Appropriation – Identity, Berlin 2015, s. 65–75.