Die Krux mit der nigra crux [Utrapienie z nigra crux]

Die Krux mit der nigra crux [Utrapienie z nigra crux]
Asymetryczny i konfliktowy polsko-niemiecki dyskurs na temat Zakonu Krzyżackiego
Dyskusja w nawiązaniu do wystawy w Malborku

CBH PAN, Majakowskiring 47, 13156 Berlin
Czwartek, 23.11.2023 r., godz. 18
 
Z okazji wystawy "Nigra crux, mala crux. Czarna i biała legenda zakonu krzyżackiego”, która jest prezentowana w Muzeum Zamkowym w Malborku do 15 stycznia 2024 r., w CBH PAN w Berlinie odbędzie się dyskusja panelowa o wystawie i wyzwaniach związanych z historią zakonu w kontekście polskiej, niemieckiej i europejskiej kultury pamięci. W dyskusji wezmą udział Grischa Vercamer, Janusz Trupinda i Igor Kąkolewski.
Prof. dr Grischa Vercamer (Technische Universität Chemnitz) – historyk-mediewista, ekspert historii Europy Środkowo-Wschodniej, w tym szczególnie historii Polski jak i zakonu krzyżackiego. Autor licznych publikacji w tym na temat komturstwa królewieckiego w Państwie Zakonnym, obrazu władcy w kronikarstwie europejskim średniego średniowiecza oraz stereotypów polsko-niemieckich.
dr hab. Janusz Trupinda - muzealnik, historyk, menadżer kultury. Od 2018 r. dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku. Autor i współautor ponad stu publikacji naukowych i popularno-naukowych, w tym pięciu książek. Podstawowym obszarem badawczym jest historia wieków średnich, a szczególnie dzieje zakonu krzyżackiego.
dr hab. Igor Kąkolewski, prof. UWM – historyk epoki nowożytnej, muzealnik, wicedyrektor, a następnie (od 2018 r.) dyrektor Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie. Jego zainteresowania badawcze obejmują historię Polski i Europy XVI-XVIII w., historię Żydów polskich i niemieckich we wczesnej epoce nowożytnej i XX w., badania kultury pamięci, muzealnictwo i dydaktykę historii.
 
Wydarzenie odbędzie się w języku niemieckim i polskim z tłumaczeniem symultanicznym.
 
Na miejscu: Centrum Badań Historycznych w Berlinie
Polskiej Akademii Nauk, Majakowskiring 47, 13156 Berlin
(Zapraszamy na rejestrację pod adresem info@cbh.pan.pl).
oraz online: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_vM37iPBHQDG_3_9stdQtoQ
(po rejestracji otrzymają Państwo link do wydarzenia)
 
Oficjalny opis wystawy ze strony Muzeum Zamkowego w Malborku:
 

Nigra crux, mala crux. Czarna i biała legenda zakonu krzyżackiego”

Zakon Szpitala NMP Domu Niemieckiego w Jerozolimie to jeden z trzech najważniejszych zakonów rycerskich epoki średniowiecza. Na przestrzeni dziejów stał się także istotną częścią tradycji narodowych Polski, Litwy i Niemiec, a jego dzieje obrosły w szereg mitów, stereotypów interpretacji i reinterpretacji. Zjawisko to miało swoje apogeum w XIX i XX w., kiedy to zgromadzenie odgrywało marginalną już rolę w historii Europy. Rozwijano za to jego narodzoną w średniowieczu czarną i białą legendę. W centrum tych narracji znajdował się Malbork, stolica państwa zakonnego, symbol Zakonu i jego potęgi.

Wystawa jest ostatnią częścią cyklu opowiadającego historię zamku z szerokiej, europejskiej perspektywy i przedstawia wielowątkowo opisane wyżej zjawisko instrumentalnego wykorzystywania historii zakonu krzyżackiego w perspektywie historycznej, antropologicznej, socjologicznej i politycznej. Na ekspozycji znajdzie się ponad sto artefaktów wypożyczonych z licznych instytucji oraz zbiorów prywatnych z Francji, Niemiec, Austrii, Belgii, Litwy i Polski.  To pierwsza w historii próba wystawienniczego zmierzenia się z tym zagadnieniem oraz opowiedzenia historii zamku w Malborku z tej właśnie perspektywy.

Nasza opowieść ma także wymiar uniwersalny, pokazujący mechanizmy i skutki wykorzystywania historii do doraźnych celów. Tym samym to wystawa historyczna, ale także bardzo aktualna.

Nagranie wydarzenia: