SEMINARIUM KLAUS ZERNACK COLLOQUIUM, 12.01.2016

12.01.2016
 
Rocznice i jubileusze.
Percepcja i znaczenie w historii.
 
w ramach
 
Seminarium Klaus Zernack Colloquium w Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie
 
prof. Michael G. Müller, prof. Robert Traba oraz prof. Igor Kąkolewski zapraszają na wykład
 
dr Martiny Steer (Wiedeń):
 
Pamięć transnarodowa.
Jubileusze ku czci Mosesa Mendelssohna 1829-1986.
 
Kommentarz: Stephen Tree
 
12 stycznia 2015, godz.18:00