SEMINARIUM KLAUS ZERNACK COLLOQUIUM

10.05.2016

10.05.2016 godz. 19:00 dr. hab. Tobias Weger (Oldenburg)
"Wieczne miasto" Rzym. Pośród starożytnego dziedzictwa, chrześcijańskiej i świeckiej pamięci tej niezwykłej stolicy.
Komentarz: prof. dr Elżbieta Dzikowska (Łódź)