Podcast: Górnoślązacy? Galicyjczycy? Nowi berlińczycy? O polskich tożsamościach

04.01.2022

„Ojczyzna to tygiel” – twierdzą zgodnie Igor Kąkolewski, Iwona Dadej i Agnieszka Zawadzka. Wiedzą, co mówią – dorastali w zróżnicowanym kulturowo środowisku: Igor i Iwona są potomkami Polaków, którzy przybyli ze wschodniej Galicji na Górny Śląsk i pod Kraków, a Agnieszka jest córką polskiej pary osiadłej w Berlinie Zachodnim. Obecnie wszyscy troje mieszkają w stolicy Niemiec i pracują w Centrum Badań Historycznych PAN. I niezależnie od tego, czy zajmują się wieloetnicznością w dawnej monarchii habsburskiej, losami niemieckich wypędzonych, którzy do dziś opłakują utracone domy na Śląsku, czy też przesiedleńcami z Galicji, którzy na tym samym Śląsku musieli stworzyć sobie nowe miejsce do życia – ojczyzna jest nieustająco punktem odniesienia w ich badaniach nad historią stosunków polsko-niemieckich.

Ariane Afsari i Renate Zöller z Deutsches Kulturforum östliches Europa rozmawiają z Igorem, Iwoną i Agnieszką o różnych znaczeniach kryjących się w niemieckim słowie Heimat, które można rozumiane jako ojczyzna, mała ojczyzna, dom czy ojcowizna. Zastanawiają się, dlaczego czasami łatwiej jest znaleźć nową ojczyznę, gdy dobrowolnie opuściło się starą. Dyskutują nad rolą języka jako źródła poczucia wspólnoty. I stale budują swoje osobiste mosty łączące ich z Berlinem wśród wyzwań międzykulturowości.

Z udziałem
Ariane Afsari, Iwony Dadej, Igora Kąkolewskiego, Agnieszki Zawadzkiej i Renate Zöller

Montaż
Ariane Afsari i Renate Zöller

Moderacja, postprodukcja i kierownictwo produkcji
Vera Schneider

Muzyka
Jaspar Libuda

Podcast został nagrany w ramach cyklu „Von Asch bis Zips” stworzonego przez Deutsches Kulturforum östliches Europa i jest dostępny na Spotify: https://open.spotify.com/episode/3vk9B5pBAu5NFrCkymQkac?fbclid=IwAR2Cesd...