Pierwsze spotkanie Grupy Roboczej Nauczycieli i Nauczycielek przy Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej

29.11.2018

Pierwsze spotkanie Grupy Roboczej Nauczycieli i Nauczycielek przy
Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej

W maju 2018 r. w trakcie konferencji Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej w Zamościu ukonstytuowała się Grupa Robocza Nauczycieli i Nauczycielek, wspierających polsko-niemiecki dialog oraz pracę i implementację międzynarodowego podręcznika do historii Europy „Europa. Nasza historia/ Europa - Unsere Geschichte”.

Pierwszym praktycznym krokiem Grupy Roboczej były warsztaty dla nauczycieli w dniach 23-24 listopada 2018 r. w CBH PAN. W ich trakcie dyskutowano na temat wielokulturowości i różnorodności, a także na temat problemów i wyzwań wynikających z tych zagadnień w praktyce szkolnej. Wykłady wstępne wygłosili prof. Sebastian Kinder (geografia) oraz prof. Władysław Duczko (archeologia). W trakcie warsztatów nauczycieli mieli okazje dyskutować także z redaktorami podręcznika Frauke Hagemann (Wydawnictwo Eduversum) oraz Andrzejem Dusiewiczem (WSiP).

Głównym punktem warsztatów była dyskusja między członkami Grupy Roboczej na temat dalszych działań oraz aktywności. Rozmawiano m.in. o konieczności propagowania wiedzy o działaniu systemu szkolnego w Polsce i w Niemczech, planowano wymianę roboczą nauczycieli i nauczycielek w ramach polsko-niemieckich tandemów oraz dyskutowano o stworzeniu wspólnych scenariuszy lekcyjnych, które mogłyby posłużyć zarówno polskim, jak i niemieckim nauczycielom. Ważnym tematem było też powstanie przewodników metodycznych (Lehrerhandbuch) dla nauczycieli do podręcznika „Europa. Nasza historia”. Grupa Robocza wybrała też swoich przedstawicieli, którzy będą koordynować jej prace w najbliższym roku: Verena Laubinger (Göttingen), Joanna Zaborowski (Berlin), Jacek Konik (Warszawa), Małgorzata Glinka (Warszawa).

Relacja prasowa z przebiegu warsztatów:          

https://www.dw.com/pl/polsko-niemiecki-podr%C4%99cznik-do-historii-prawie-gotowy/a-46445503?maca=pl-Facebook-sharing&fbclid=IwAR2LCXjLRruv-VnehPcpu4B6t9kHvVweFG4A3DTmqBhugwDpBg04PYf4b9Q

Więcej informacji

Dr Dominik Pick, Sekretarz  Wspólnej Polsko-Niemieckiej Grupy Roboczej Historyków i Geografów