Nowe publikacje w serii "FOKUS"

15.11.2022

W naszej serii "FOKUS. Neue Studien zur Geschichte Polens und Osteuropas" ukazały sie dwie nowe publikacje.

AGNIESZKA WIERZCHOLSKA: "Nur Erinnerungen und Steine sind geblieben - Leben und Sterben einer polnisch-jüdischen Stadt: Tarnów 1918–1945"

Książka opowiada o Tarnowie w latach 1918-1945, w którym przed II wojną światową połowę mieszkańców stanowili Żydzi i którego tkanka społeczna rozpadła się po wkroczeniu Niemców w 1939 r. Autorka pokazuje, jak zmieniał się stosunek Polaków do ich żydowskich sąsiadów w czasie Zagłady i jak ci drudzy walczyli o przetrwanie. Przez pryzmat jednego miasta stawiane są najważniejsze pytania dotyczące historii relacji polsko-żydowskich, w tym antysemityzmu w wojennej i powojennej Polsce.

GRZEGORZ MOTYKA: "From the Volhynian Massacre to Operation Vistula: The Polish-Ukrainian Conflict 1943–1947"

Jest to pierwsza dostępna w języku angielskim książka, która tak kompleksowo podejmuje zagadnienie skomplikowanych stosunków polsko-ukraińskich w czasie II wojny światowej i w okresie powojennym. Wiele z dotychczasowych prac na ten temat zniekształca prawdę historyczną i zbiorową pamięć. Autor w przystępny i bezstronny sposób omawia najtrudniejszy okres w stosunkach polsko-ukraińskich, począwszy od rzezi wołyńskiej w 1943 r. po akcję "Wisła" w 1947 r. W niezwykle trudnych książka ta jest próbą wzajemnego porozumienia ponad historycznymi podziałami.

WIECEJ INFROMACJI O OBU PUBLIKACJACH: https://cbh.pan.pl/pl/publikacje/ksiazkowe