Nowe publikacje w serii FOKUS

15.11.2022

W naszej serii "FOKUS. Neue Studien zur Geschichte Polens und Osteuropas" ukazaly sie dwie, nowe publikacje!

Z przyjemnością polecamy dwie poniższe publikacje:

AGNIESZKA WIERZCHOLSKA: Nur Erinnerungen und Steine sind geblieben - Leben und Sterben einer polnisch-jüdischen Stadt: Tarnów 1918–1945

Książka opowiada o Tarnowie w latach 1918-1945, w którym przed II wojną światową połowę mieszkańców stanowili Żydzi. Zdecydowana większość Żydów w Polsce mieszkała w miastach, a ich historia otwiera alternatywne spojrzenie na historię Polski. Książka opowiada o codziennym życiu w wieloetnicznym Tarnowie, ale przekracza podziały czasowe i opisuje, jak tkanka społeczna rozpadła się po wkroczeniu Niemców w 1939 roku. Opracowanie to pokazuje, jak zmieniał się stosunek nieżydowskich Polaków do ich żydowskich sąsiadów w czasie Holokaustu i jak ci ostatni walczyli o przetrwanie. Przez pryzmat jednego miasta stawiane są najważniejsze pytania historii stosunków polsko-żydowskich, w tym roli nieżydowskich Polaków w czasie Holokaustu i antysemityzmu w powojennej Polsce.

GRZEGORZ MOTYKA: From the Volhynian Massacre to Operation Vistula - The Polish-Ukrainian Conflict 1943–1947

Jest to pierwsza dostępna w języku angielskim książka, która w sposób kompleksowy podejmuje skomplikowany temat stosunków polsko-ukraińskich w czasie II wojny światowej oraz w okresie powojennym. Stosunki polsko-ukraińskie w XX wieku to temat, który niezmiennie angażuje historyków, polityków i opinię publiczną w Polsce i Ukrainie. Na ten temat powstało wiele wartościowych prac, ale wiele z nich zniekształca prawdę historyczną i zbiorową pamięć, czyniąc niekiedy problematycznymi dzisiejsze wzajemne relacje. Książka Grzegorza Motyki to staranne omówienie najtrudniejszego okresu w stosunkach polsko-ukraińskich, rozpoczynającego się w 1943 roku od rozpoczęcia rzezi wołyńskiej, a kończącego się akcją "Wisła" w 1947 roku. Omawiając w przystępny sposób epizody wspólnej historii, profesor Motyka przedstawia bezstronny, pozbawiony narodowej martyrologii obraz stosunków polsko-ukraińskich. W niezwykle trudnych czasach buduje most wzajemnego zrozumienia ponad historycznymi podziałami.

WIECEJ INFROMACJI O OBYDWU PUBLIKACJACH: https://cbh.pan.pl/pl/publikacje/ksiazkowe