Klaus Zernack Colloquium w 2022 r.

24.03.2022

Klaus Zernack Colloquium 2022

Cykl seminariów organizowanych przez Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie we współpracy z Centrum Studiów Polonoznawczych im. Aleksandra Brücknera w Halle i Deutsches Kulturforum östliches Europa w Poczdamie.

„Historia jako pole bitwy?” Historia kobiet i płci ostatnich 50 lat w Europie: rozwój, doświadczenia, porównania

Jaka jest historia kobiet i płci? Co w ostatnich 50 latach wniesiono do badań akademickich na ten temat i w jaki sposób przyczyniły się one do dostrzeżenia kobiet w historii? Dlaczego zagadnienie to chcemy w tegorocznych seminariach powiązać z wojennym pojęciem pola bitwy? Czy tytułowy cytat z Enzo Traverso i jego refleksje na temat instrumentalizacji historii w dobie skrajności są odpowiednią diagnozą obecności i postrzegania historii kobiet i płci w przestrzeni publicznej?

W cyklu „Klaus Zernack Colloquium 2022” porozmawiamy z zaproszonymi ekspertkami i ekspertami o instytucjonalizacji studiów kobiecych i debatach na ten temat. Zastanowimy się nad stanem historiografii w Europie, nad podobieństwami i różnicami w przyjmowaniu nowych perspektyw badawczych oraz ich adaptacji do kontekstów narodowych i kulturowych. Poprzez refleksję nad procesami w historii powiązań tematyka seminariów odzwierciedla dziedzictwo naukowe imiennika cyklu, prof. Klausa Zernacka, historyka i eksperta Europy Wschodniej.

Seria wykładów obejmie takie tematy jak:
- instytucjonalizacja studiów kobiecych w Europie, interakcja między rozwojem subdyscypliny a (nowymi) ruchami społecznymi;
- wielowymiarowe powiązanie dotąd niepołączonych ze sobą obszarów, w tym kwestia tego, w jakim stopniu historia „polsko-żydowska” i „niemiecko-żydowska” jest również historią płci;
- historia wypędzenia jako historia płci;
- regionalna i lokalna historia w perspektywie płci (ze szczególnym uwzględnieniem wielokulturowych regionów przygranicznych, takich jak Śląsk, Alzacja-Lotaryngia, Galicja);
- procesy przyjmowania specyficznych dla płci paradygmatów historycznych do celów politycznych, nadużywanie historii kobiet do kontrolowanej przez państwo polityki pamięci i historii.

Planowane jest również specjalne seminarium pomyślane jako wyraz solidarności z ukraińskimi naukowcami przebywającymi w swoim kraju i na uchodźstwie. Dotyczyć będzie stanu ukraińskiej historiografii i wojny rosyjsko-ukraińskiej w kontekście historii kobiet.

Seminaria odbywać się będą w formie online na platformie Zoom.

Koncepcja i organizacja cyklu:
Iwona Dadej, CBH PAN w Berlinie, e-mail: iwona.dadej@cbh.pan.pl
Współpraca:
Ariane Afsari, Deutsches Kulturforum östliches Europa w Poczdamie, e-mail: afsari@kulturforum.info