Rada Naukowa 2010-2014

Przewodnicząca
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wiceprzewodniczący
Uniwersytet im. Carla von Ossietzkiego w Oldenburgu
Sekretarz
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Członek Rady Naukowej
Instytut Historii PAN
Członek Rady Naukowej
Instytut Zachodni i Wyższa Szkoła Języków Obcych w Poznaniu
Członek Rady Naukowej
Uniwersytet im. Marcina Lutra w Halle-Wittenberg
Członek Rady Naukowej
Instytut Historii PAN w Warszawie
Przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie