Rada Naukowa 2006-2010

Przewodniczący
Uniwersytet Warszawski
Wiceprzewodniczący
Instytut Zachodni i Wyższa Szkoła Języków Obcych w Poznaniu
Wiceprzewodniczący
Uniwersytet im. Carla von Ossietzkiego w Oldenburgu
Sekretarz
Stacja Naukowa Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu
Członek Rady Naukowej
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Członek Rady Naukowej
Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie
Członek Rady Naukowej
Instytut Historii PAN w Warszawie
Członek Rady Naukowej
Uniwersytet im. Marcina Lutra w Halle-Wittenberg
Członek Rady Naukowej
Uniwersytet Wrocławski