Zwangswelten - Emotions- und Alltagsgeschichte polnischer 'Zivilarbeiter' in Berlin 1939-1945

Miejsce wydania: 
Wydawnictwo: 
Rok wydania: 
2020
ISBN: 
978-3-657-70310-4
 

Z radością informujemy, że w serii CBH PAN Fokus. Neue Studien zur Geschichte Polens und Osteuropas ukazała się książka dr Katarzyny Woniak Zwangswelten. Emotions- und Alltagsgeschichte polnischer >Zivilarbeiter< in Berlin 1939–1945 (Przymusowe światy. Historia emocji i codzienności polskich „robotników cywilnych” w Berlinie 1939–1945). Jest to monografia poświęcona pracy przymusowej w Niemczech jako jednemu z głównych doświadczeń Polaków w czasie II wojny światowej. W samej III Rzeszy 13 milionów ludzi, w tym ok. 2,8 miliona Polaków, zostało na siłę wcielonych do niskopłatnej lub bezpłatnej pracy. W obliczu ekstremalnej sytuacji stwarzali oni sobie warunki wyimaginowanej rzeczywistości, „życia na niby”, jako formę psychicznej ucieczki przed dyskryminacją, terrorem i fizycznym wyzyskiem. Książka prezentuje tzw. historię zdarzeniową robót przymusowych w Berlinie przez pryzmat doświadczeń zwerbowanych Polaków i ukazuje sposoby prowadzenia „normalnego życia” w nienormalnych warunkach.
Publikacja jest efektem projektu badawczego, który dr Katarzyna Woniak prowadziła w trakcie swojego zatrudnienia jako pracownica naukowa w CBH PAN w latach 2013–2018.

Informacja o książce dostępna jest też w załączniku PDF.

Pliki do pobrania: